Hållbar utveckling


Hållbar utveckling

Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.

Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.
Kommentera
Artikel
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Det viktigaste syftet...
Kommentera
Artikel
I denna tredje del i artikelserien om natursyn ägnar vi oss åt begreppet hållbar utveckling. Ett begrepp som får allt större genomslag i förskolans...
Kommentera
Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda...
Kommentera
Artikel
2008 tillträdde Laila Petersén som förskolechef i Bara, som ligger i Svedala kommun i Skåne. Hon fick då ansvaret för flera förskolor: Hattstugan,...
Kommentera
Artikel
Naturen är ett av de mer komplexa begrepp vi har i vårt språk. Ett begrepp som trots detta är ständigt närvarande i förskolans verksamhet på olika...
Kommentera
Artikel
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och här är det fokus på det så kallade kinestetiska sinnet. Att uppmuntra barnen...
Kommentera
Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara...
Kommentera
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln är det fokus på synen. Synen är ett sinne som är så...
Kommentera
Artikel
Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring...
Kommentera
Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som...
Kommentera