Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och...
Kommentera
Artikel
Det brukar sättas ett likhetstecken mellan Kristin Dahl och matematik. Men hennes nya bok handlar i stället om vatten och vattnets egenskaper. Den...
Kommentera
Artikel
Det finns många fördelar med att träna matematik utomhus, men det blir inte automatiskt bra för att man går ut. Man måste också se till att barnen...
Kommentera
Artikel
Camilla Björklund, välkänd expert på barns matematiska lärande, är forskare i fokus här på Förskoleforum. I den här intervjun möter du henne som både...
Kommentera
Artikel
Är det möjligt att stödja de allra yngsta barnens taluppfattning redan innan de använder räkneord? Hur tar man i så fall tillvara de möjligheter som...
Kommentera
Artikel
Gunnel Janeslätts forskning handlar om barns tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. Hon visar att grunden för tidsuppfattningen läggs i...
Kommentera
Artikel
Att uppmuntra den naturliga känslan för skillnader och likheter är ett viktigt sätt att stödja de små barnens matematiska upptäcktsfärd.
Kommentera
Artikel
I förskolans vardagsrutiner finns outtömliga möjligheter att utmana barns matematiska tänkande under lekfulla former, menar Camilla Björklund. Här...
Kommentera
Artikel
Hör matematikdidaktik hemma på småbarnsavdelningen? Ja, i högsta grad, menar Camilla Björklund. Här förklarar hon varför, i en av flera artiklar...
Kommentera
Artikel
När det går upp för oss hur fullt livet är av filosofiska och matematiska gåtor och utmaningar, desto roligare och mer intressant blir vardagen med...
Kommentera
Artikel
Kristin Dahl älskar matematik. Och hon älskar att föra vidare sina idéer till andra! Hennes uppskattade matematikböcker för barn har getts ut i många...
Kommentera