Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Hör matematikdidaktik hemma på småbarnsavdelningen? Ja, i högsta grad, menar Camilla Björklund. Här förklarar hon varför, i en av flera artiklar...
Kommentera
Artikel
När det går upp för oss hur fullt livet är av filosofiska och matematiska gåtor och utmaningar, desto roligare och mer intressant blir vardagen med...
Kommentera
Artikel
Kristin Dahl älskar matematik. Och hon älskar att föra vidare sina idéer till andra! Hennes uppskattade matematikböcker för barn har getts ut i många...
Kommentera