Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Hur gör man i praktiken för att leva upp till läroplanens mål om värdena av kulturell mångfald? Lena Aronsson, rektor på Hovsjö förskolor i...
Kommentera
Artikel
Även på flerspråkiga förskolor bedöms barnens språkförmåga efter enspråkiga mått. Problem och oklarheter mellan barn och vuxna förklaras alltför lätt...
Kommentera
Artikel
Montessoriförskolan STIMS i Stockholm vänder sig till alla föräldrar som vill stimulera sina barns språkinlärning. Här lär sig barnen både kinesiska...
Kommentera
Artikel
På Junibacken i Stockholm vimlar det av barn. Mitt i detta kreativa myller står den engagerade museipedagogen Kylliki Hellström stadigt....
Kommentera
Artikel
Att lära sig att memorera fakta är inget som utvecklar barns intelligens, menar Ulf Ärnström. Däremot finns det få saker som sätter så pedagogiskt...
Kommentera
Artikel
Var hittar man historier som är bra att berätta, hur minns man dem, hur gör man dem fängslande och hur möter man lyssnarna? Ulf Ärnström ger oss sju...
Kommentera
Artikel
Denna första del av Filosofiskolan bjuder på en aktivitet som passar för de yngsta barnen, men som också fungerar som språngbräda för samtal med...
Kommentera (1)
Artikel
Storyline är en metodik som hittills mest använts i skolan, men som nu kommer mer och mer även i förskolan. Man utgår från ett berättartema som barn...
Kommentera
Artikel
Berättandet är ett viktigt verktyg som kan användas på en rad olika områden, till exempel för att lära känna närmiljö och lokal kultur på ett...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur påverkas barns språk av vårt sätt att prata med dem? Vad kan man göra för att stödja språkutvecklingen ytterligare? I den här artikeln lyfter...
Kommentera
Artikel
Vad som kommer först, skrivandet eller läsandet, går alltid att diskutera. Här gör vi ett besök i en förskoleklass i Piteå där får barnen skriver sig...
Kommentera
Artikel
Barn med sent eller svagt språk hamnar ofta i ett dilemma: det är i leken som språket utvecklas, men för att bli delaktig i gemenskapen behöver man...
Kommentera