Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
En stämning, en plats eller en sång kan stimulera ett barn att ta språnget ut ur sitt eget genusutrymme. För i dramats form har alla möjlighet att...
Kommentera
Artikel
Den allra första kommunikationen bygger på ett samspel där mamman är mottagaren som tolkar barnets uttryck och behov. Inom RUS benämns denna tidiga...
Kommentera
Artikel
Skolinspektionen har granskat hur 42 förskolor och grundskolor arbetar med språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn. Studien pekar på...
Kommentera
Artikel
Clas Rosvall är språkpedagog och en mycket uppskattad författare. Här berättar han om hur han får inspiration till sina underfundiga böcker.
Kommentera
Artikel
Vad ska man göra när barnet inte svarar trots att man själv tecknar och tecknar? Varför är det så viktigt att de andra barnen i gruppen också lär sig...
Kommentera
Artikel
Katten Kurt, kaninen Kalle och korgen full med kottar. Rätt gissat: veckans bokstav i förskoleklassen vid Norsjöskolan är – K!
Kommentera
Artikel
I Grekland görs försök att utveckla tidig läs- och skrivundervisning i övergången från förskola till grundskola. Forskning visar att hindren för...
Kommentera
Artikel
Bornholmsmodellen handlar om att låta barn upptäcka språkets alla delar genom roliga lekar och spel. Härigenom stärks barnens känsla för fonem (...
Kommentera
Artikel
Karlstadmodellen är en språkträning som verkar för rätten att alla barn ska få lära sig, utveckla och använda språk. Vad går denna uppmärksammade...
Kommentera
Artikel
I den sista delen i denna artikelserie rör vi oss mot ett kulturbegrepp som inte är kopplat till det främmande eller annorlunda. Att se kultur som...
Kommentera
Artikel
Veli Tuomela är konsult i språkpedagogik. Han stöttar förskolan och grundskolan i arbetet med att hjälpa barn med två eller fler språk att få en...
Kommentera
Artikel
Hur gör man i praktiken för att leva upp till läroplanens mål om värdena av kulturell mångfald? Lena Aronsson, rektor på Hovsjö förskolor i...
Kommentera