Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Denna första del av Filosofiskolan bjuder på en aktivitet som passar för de yngsta barnen, men som också fungerar som språngbräda för samtal med...
Kommentera (1)
Artikel
Storyline är en metodik som hittills mest använts i skolan, men som nu kommer mer och mer även i förskolan. Man utgår från ett berättartema som barn...
Kommentera
Artikel
Berättandet är ett viktigt verktyg som kan användas på en rad olika områden, till exempel för att lära känna närmiljö och lokal kultur på ett...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur påverkas barns språk av vårt sätt att prata med dem? Vad kan man göra för att stödja språkutvecklingen ytterligare? I den här artikeln lyfter...
Kommentera
Artikel
Vad som kommer först, skrivandet eller läsandet, går alltid att diskutera. Här gör vi ett besök i en förskoleklass i Piteå där får barnen skriver sig...
Kommentera
Artikel
Barn med sent eller svagt språk hamnar ofta i ett dilemma: det är i leken som språket utvecklas, men för att bli delaktig i gemenskapen behöver man...
Kommentera
Artikel
Vad innebär TRAS, för vem är det bra och varför ska vi göra det? I den här artikeln får du kunskap och fördjupning som hjälper dig att se den...
Kommentera