Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Pedagogiska påskharen är tillbaka! Ladda ner påskharens flanobilder och låt bokstäverna berätta om sig själva: hur de ser ut, vad de gör, vad de kan...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktigaste verktyg. Men många har nu också upptäckt...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Ordskattsamling – har du hört det ordet förut? Det är ett behandlingsprogram för att hjälpa barn med språkstörning att öka sitt ordförråd. Logoped...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar delar med sig av erfarenheter och reflektioner när det gäller utbildning i observationsmaterialet TRAS.
Kommentera (1)
Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar berättar hur olika typer av språkstimulerande material kan användas för att skapa lärorika stunder, där barnen på ett...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Att teckna nyckelorden i det man säger samtidigt som man pratar kan kallas tecken som stöd, babytecken eller TAKK. Men vad man än väljer att kalla...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Idag talas rekordmånga språk i förskolan och pedagogerna står inför en stor utmaning. Men det finns många sätt att göra flerspråkigheten till en...
Kommentera
1 gillar
Artikel
"Klassisk ABC-vers är, det du just nu läser här!" Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på språklek och julrim. Låt dig inspireras...
Kommentera
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
Kommentera
5 gillar
Artikel
Artikelserien om att stimulera barns språkutveckling är med sina åtta delar lämplig att användas som underlag för t.ex. en studiecirkel. Samtliga...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Barn har behov av en tydlig och konkret verksamhet i förskolan. Arbete med bilder är en del i detta. Bildstöd är bra för alla barn, men fyller en...
Kommentera
3 gillar
Artikel
”Förskolan och forskarvärlden behöver närma sig varandra.” Tove Gerholm försöker i sin forskning förstå språkutvecklingsprocessen på djupet. Hon är...
Kommentera