Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
"Klassisk ABC-vers är, det du just nu läser här!" Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på språklek och julrim. Låt dig inspireras...
Kommentera
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Artikelserien om att stimulera barns språkutveckling är med sina åtta delar lämplig att användas som underlag för t.ex. en studiecirkel. Samtliga...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Barn har behov av en tydlig och konkret verksamhet i förskolan. Arbete med bilder är en del i detta. Bildstöd är bra för alla barn, men fyller en...
Kommentera
3 gillar
Artikel
”Förskolan och forskarvärlden behöver närma sig varandra.” Tove Gerholm försöker i sin forskning förstå språkutvecklingsprocessen på djupet. Hon är...
Kommentera
Artikel
Språkförmågan kan delas upp i olika delar, men ska användas som en helhet. Elvira Ashby går i denna artikelseries sista del in på språkets användning...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Att göra sig förstådd och kunna samspela med andra är förmågor som oftast växer fram över tid. Men det behövs också daglig träning i vardagliga...
Kommentera
Artikel
I barns tidiga uttalsutveckling verkar ljuden ofta slumpmässiga och blandade huller om buller. Elvira Ashby förklarar varför "mat" blir "tat" och "...
Kommentera
Artikel
Grammatik i förskolan?! Ja, grammatik är något högst vardagligt och en viktig del i barns språkliga utveckling. Men vad innebär det att träna på...
Kommentera
Artikel
”Brr! Bil!” Visst är det trevligt att kunna prata om det man ser? Men varför är det så viktigt med ett rikt ordförråd? Logoped Elvira Ashby...
Kommentera
Artikel
Brukar du berätta sagor för barnen på förskolan? Men hur gör man för att berätta egna sagor på ett sätt som hjälper barn att skapa sammanhang? Läs...
Kommentera
Artikel
Ljud blir till ord som blir till meningar. Allteftersom utvecklas barnets språkförståelse. Vissa ord är dock klurigare än andra, och hur förklarar...
Kommentera
1 gillar