Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Här är de bästa experimenten för yngre barn som funkar fint nu när förskoledagarna främst spenderas utomhus. Biologiläraren Ludvig Wellander bjuder...
Kommentera (1)
Artikel
Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man igång på bästa sätt? Här får vi ta del av när ett...
Kommentera
Artikel
Förskoleforums appexpert delar den här gången med sig av appar för de inommusikaliska aktiviteterna.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det ramlar in frågor till Leif Strandberg, och denna gång handlar det om matematik och om kraven på att i förskolan jobba ännu mer med matematik och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolans läroplan revideras och ett starkare fokus läggs på att förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. I Upplands Väsby satsas det redan...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Beppe Singer vill få Sveriges förskollärare att trollbinda barnen via experiment, medmänsklighet och pedagogisk dramaturgi. Här berättar han om sina...
Kommentera (3)
4 gillar
Artikel
Läroplanen för förskolan har fem starka mål som riktar sig mot naturvetenskap och teknik. Hur åstadkommer man som pedagog ett nyfiket och lustfyllt...
Kommentera
Artikel
Förskollärare Pia-Maria Berg ser många spännande utvecklingsmöjligheter med den digitala tekniken. Det centrala är pedagogens inställning, anser hon.
Kommentera
Artikel
På Brunnsberga förskola ser pedagogerna digitala verktyg som en del av allt material som finns på förskolan. Förskolan arbetar medvetet med material...
Kommentera
Artikel
Vardagen på förskolan är full av pinnar som bryts och fickor som är tunga av stenar. Naturens material är en fantastisk resurs i barns lek och...
Kommentera
Artikel
Känner du till begreppet datalogiskt tänkande? Om inte, får du veta det här. På förskolorna i Halmstads kommun jobbar man aktivt med det. En dator är...
Kommentera
Artikel
Genom att ta tillvara det som annars skulle slängts kan ni både hushålla med jordens resurser och experimentera kring växandet. Dessutom bidrar...
Kommentera