Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Här får du förslag på övningar som hjälper barnen att upptäcka hur olika vi alla är, och hur olika vi upplever oss själva och omgivningen. Denna...
Kommentera (1)
Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna...
Kommentera
Artikel
Maria-Pia Gottberg intervjuar och låter dig möta skådespelaren Ursula Schober som dagligen besöker förskolor med sina föreställningar om känslor. Här...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Anna-Carin Håkansson, specialpedagog och handledare, visar hur du kan förstå olikheter och ge varje barn förutsättningar att utveckla en positiv och...
Kommentera (1)
6 gillar
Artikel
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förskolan. Vem – eller vilka – ska egentligen gå på...
Kommentera
1 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer...
Kommentera
8 gillar
Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Emellanåt behöver man som pedagog ta upp känsliga ämnen i samtal med föräldrar. Med en tydlig struktur inför samtalet blir det lättare att agera...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna...
Kommentera (2)
1 gillar
Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Med hjälp av medveten feedback kan även utmanande samtal med kollegor leda till ett fruktsamt lärande. Leg. psykolog Anna Hellberg visar hur ni kan...
Kommentera