Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
En artikelsamling om trygghet, känslor, minne och stress kopplat till hjärnan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Hur reagerar hjärnan på stress? Vilka situationer i förskolan kan trigga igång barns stressreaktioner? Hur kan vi arbeta för att sänka stressnivåerna...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Erfarenheter, fakta och kroppsliga minnen utgör alla en väsentlig del i lärandet, och minnet är viktigt i allt vi gör och främjar i förskolan. Men...
Kommentera
Artikel
Pedagogernas kunskap om barns känslomässiga utveckling och hur man kan möta och bekräfta barns känslor ger förskolan stora möjligheter att hjälpa...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka...
Kommentera
1 gillar
Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Kunskap om hjärnans utveckling och funktioner bidrar med ett viktigt perspektiv när vi arbetar för att skapa goda förskolemiljöer för alla barn. Den...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Mölndal är helt blått, Norrtälje likaså. Där har alla kommunala förskolor skrivit på Förskolebrevet för att stärka barns integritet och motverka...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Många pedagoger anser att möjligheten att samspela och kommunicera med barnen är det som påverkas mest när barngruppsantalet uppfattas so
Kommentera
3 gillar
Artikel
Redan i förskoleåldern kan barn ha en uppfattning om vad som är en ”önskvärd” kropp och vad den egna kroppen klarar av eller inte är så bra på....
Kommentera