Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
Genom att fokusera på det positiva i barnets beteende kan man uppnå god effekt på problembeteendet och samtidigt stärka föräldrarna i deras...
Kommentera
Artikel
Vissa barn har svårt att känna igen leksignaler och relatera till andra barn i lek. Följden kan bli bristande utveckling av den sociala...
Kommentera