Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
Det handlar om att se vilka konsekvenser för framtiden som ett visst agerande kan föra med sig, och finna bra alternativ. Här får du en inblick i vad...
Kommentera
Artikel
Genom att fokusera på det positiva i barnets beteende kan man uppnå god effekt på problembeteendet och samtidigt stärka föräldrarna i deras...
Kommentera
Artikel
Vissa barn har svårt att känna igen leksignaler och relatera till andra barn i lek. Följden kan bli bristande utveckling av den sociala...
Kommentera