Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
I boken ”Språklig sårbarhet i förskola och skola” visar forskare och specialpedagoger på nya sätt att möta hinder och utmaningar i barns...
Kommentera
Artikel
Hur skiljer sig flerspråkiga barns språkutveckling från enspråkiga barns? Hur kan man stötta det flerspråkiga barnet på bästa sätt? Logoped Elvira...
Kommentera
Artikel
Med papper och penna kan man på ett enkelt sätt tydliggöra många olika situationer för ett barn som har stora behov av förberedelser, eller som har...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Nu är det dags att söka medel för specialpedagogiska projekt i förskolan, en extra ansökningsomgång pågår nu. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger...
Kommentera
Artikel
Visste du att vi med hjälp av medveten rörelseträning kan skapa nya förutsättningar för barns utveckling? Sara Wikander och Bodil Opdahl visar hur...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I min roll som specialpedagog har jag ofta funderat på hur jag skulle kunna utveckla min handledning. Hur skulle det som lyfts i handledningen i än...
Kommentera
Artikel
Anmälningsplikten när man misstänker att ett barn far illa är en viktig aspekt av barnsäkerheten. Men i väldigt många fall görs aldrig någon anmälan...
Kommentera
Artikel
I den nya skollagen skärps riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller särskilt stöd. Även formuleringarna om modersmål och föräldrars...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det finns två slags bedömningar/utredningar i förskolan då frågan om dokumentation blir särskilt viktig – när ett barn kan behöva särskilt stöd och...
Kommentera
Artikel
Denna artikel ger konkreta exempel på hur man kan arbeta för att stödja barn med brister i något eller flera av de tre kärnområdena theory of mind,...
Kommentera
Artikel
Barn med autismdiagnos är lika unika som alla andra barn, men det finns tre kärnområden som kan hjälpa oss att förstå barn med denna typ av speciella...
Kommentera
Artikel
Barn med autismdiagnos är lika unika som alla andra barn, men det finns tre kärnområden som kan hjälpa oss att förstå barn med denna typ av...
Kommentera
1 gillar