Utomhuspedagogik


Utomhuspedagogik

Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.

Artikel
Att färga sand är enkelt och ger en mängd möjligheter till lek och skapande. Sanne Björklund beskriver steg för steg hur ni gör och ger inspirerande...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring...
Kommentera
Artikel
Matematik är som bekant så mycket mer än siffror och räknande. Ett språk som berättar om världen, genom förhållanden, symmetrier, mängder och...
Kommentera
Artikel
Sandlådan är ett givet inslag på varje förskolegård. Kanske är den så självklar att den ibland underskattas som utomhuspedagogiskt redskap. Här får...
Kommentera
Artikel
Mat smakar bäst ute! Att ha med sig mat ut på utflykten gör att man kan vara ute längre och ger dessutom en känsla av friluftsliv. Det är dessutom...
Kommentera
Artikel
Det finns många sätt att arbeta med teknikområdet utomhus. En viktig förutsättning är att förskolegården erbjuder material som lockar barnen att lösa...
Kommentera (1)
Artikel
En gård som utmanar och bjuder in till lek och rörelse är verkligen en tillgång i barnens vardag. Här får ni exempel på hur ni kan skapa olika banor...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln är det fokus på synen. Synen är ett sinne som är så...
Kommentera
Artikel
Att snickra en egen gran tillsammans med barnen är verkligen roligt. Det blir ett gemensamt projekt som alla kan vara stolta över och som sedan lyser...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som...
Kommentera
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln har vi fokus på vårt luktsinne. Dofter är som genvägar till...
Kommentera