Utomhuspedagogik


Utomhuspedagogik

Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.

Artikel
En gård som utmanar och bjuder in till lek och rörelse är verkligen en tillgång i barnens vardag. Här får ni exempel på hur ni kan skapa olika banor...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln är det fokus på synen. Synen är ett sinne som är så...
Kommentera
Artikel
Att snickra en egen gran tillsammans med barnen är verkligen roligt. Det blir ett gemensamt projekt som alla kan vara stolta över och som sedan lyser...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Etik och miljömedvetenhet, medmänsklighet och respekt för allt levande tränas ofta ute på förskolegården. Här är strukturen inte lika tydlig som...
Kommentera
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln har vi fokus på vårt luktsinne. Dofter är som genvägar till...
Kommentera
Artikel
När barnen börjar intressera sig för bokstäver verkar det som att de ser dem överallt, och utemiljön är minst lika viktig som vilken annan miljö som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och i den här artikeln är det fokus på hörseln. Vardagens många ljud på förskolan...
Kommentera
Artikel
Att äta ute på gården är kul och omväxlande. Här får ni förslag på olika typer av enkla och praktiska matplatser som kan ordnas på förskolegården.
Kommentera
Artikel
Hur kan man utnyttja utemiljön på ett sätt som gör att det blir en annan typ av skapande än när man är inomhus? Vad är det utemiljön erbjuder som vi...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien - Möt världen med alla sinnen! Och här är det fokus på det så kallade kinestetiska sinnet. Att uppmuntra barnen...
Kommentera
Artikel
Under sommaren blir det ett stort mått av utevistelse på förskolorna runt om i landet, men det gäller att också få kvalitet på utevistelsen. Med ett...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön...
Kommentera
2 gillar