Omsorg


Omsorg

Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.

Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och...
Kommentera
Artikel
Dagens förskola är ju en arena för lärande och utveckling. Behöver förskolebarn upp till tre års ålder en egen pedagogik? Och vad finns att tillgå om...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Traditionell långinskolning eller föräldraaktiv inskolning, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de båda...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling med artiklar om omsorg vid kris och sorg på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Kommentera
Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag,...
Kommentera
Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med...
Kommentera
Artikel
Det är svårt men nödvändigt att sätta sig in i någon annans perspektiv och känslor – inte minst i barnens. Med hjärnans utveckling som utgångspunkt...
Kommentera (4)
4 gillar
Artikel
När barnet varit med om något svårt kan förskolan innebära trygghet och lindring, och medföra att barnet lättare återhämtar sig. Men olika barn...
Kommentera
Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå...
Kommentera
1 gillar