Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Ordet fröken kan vara en het potatis i förskolans värld. Många barn och vårdnadshavare kallar de som jobbar i förskolan för fröken. En del som jobbar...
Kommentera
Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Användbara erfarenheter och inspirerande tankar om en av förskolans mest intressanta pedagogiska miljöer – torget. En gemensam öppen yta som kräver...
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
Hur är det att arbeta som förste förskollärare? Vilka utmaningar finns och varför väljer man att bli just det? Aysel Ay och Elin Skarpås, förste...
Kommentera
Artikel
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg. Här kan du läsa vad han svarar.
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av...
Kommentera
Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad...
Kommentera (1)
Artikel
Vilka föreställningar hos förskolebarn avgör om de kommer att lära sig eller inte? Kan förskolepersonalen stödja utvecklingen av barns...
Kommentera
Artikel
Vissa dagar kopplas ”autopiloten” in och man utför sina uppgifter med barnen utan att egentligen vara närvarande, skriver förskolläraren Tove...
Kommentera
Artikel
Ett gott förhållningssätt och bemötande är en betydelsefull kärna i förskolans verksamhet – i mötet med barn och föräldrar såväl som kollegor emellan...
Kommentera
11 gillar