Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Att förbereda barnen inför skolstarten ses som ett av förskoleklassens huvuduppdrag. Men vad innebär det i praktiken? Vad betonar lärarna själva – de...
Kommentera
Artikel
Att vara lärare i förskoleklass innebär en position ”mitt emellan” förskola och skola. Helena Ackesjös forskning visar på risken för utanförskap men...
Kommentera
Artikel
Dålig ekonomi, lågkonjunktur och köpstopp? Då är kan det vara på sin plats att hämta positiv kraft genom lite mental styrketräning – en metod som är...
Kommentera
Artikel
Lärarledda initiativ kan handla om att göra något utöver det vanliga, något där barnen får känna ett sug i magen och utmana sig själva – utmaningar...
Kommentera