Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Är en modern barndom en konstruktion av vuxnas sätt att se på samhället och världen? Eller är det definierat utifrån att vi faktiskt har utforskat...
Kommentera
Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil...
Kommentera
2 gillar
Artikel
De olika pedagogiska stilar som personalen använder styr lärandet och påverkar barnens förutsättningar för utveckling. Vilken stil har du och kan du...
Kommentera
Artikel
Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster finns också när det gäller...
Kommentera
Artikel
Den nya skollagen skärper ansvaret för förskollärare och annan personal när det gäller barn som utsätts för kränkande behandling. Staffan Olsson...
Kommentera
Artikel
I den nya skollagen skärps riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller särskilt stöd. Även formuleringarna om modersmål och föräldrars...
Kommentera
Artikel
På Södertörns högskola i Stockholm är det huggsexa om platserna på förskollärarutbildningen. Den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen med...
Kommentera
Artikel
År 2011 sjösattes en ny skollag. Vad innebär det egentligen för arbetet i förskolan? Staffan Olsson redogör för de viktigaste punkterna och hjälper...
Kommentera
Artikel
Den nya skollagen innebär mycket stora förändringar för fristående förskolor, till exempel när det gäller konfessionella inslag.
Kommentera
Artikel
I den reviderade läroplanen får förskolläraren dubbla roller och utökat ansvar. Vilken kompetens krävs för att möta dessa nya utmaningar? Ingrid...
Kommentera
Artikel
Du känner väl till Lärarnas yrkesetiska råd? Möt förskolläraren Emma Kroon, en av rådets ledamöter. Yrkesetik ger professionalitet i yrkesrollen och...
Kommentera
Artikel
Hur vi uppfattar naturen är högst individuellt. Och naturligtvis präglar vårt förhållningssätt och våra föreställningar vilken bild av naturen vi ger...
Kommentera