Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och...
Kommentera
Artikel
Fler vuxna, mer utevistelse och en annan lärarroll. – Jag lockades av att få arbeta med pedagogiskt arbete på ett friare sätt. Att arbeta med barns...
Kommentera
Artikel
Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att bjuda in och att hålla distans avspeglas i...
Kommentera
Artikel
Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är omsorgsrelaterat arbete i princip osynligt. Vad...
Kommentera
Artikel
Begreppet lärande används flitigt i förskolors systematiska kvalitetsarbete. Det har fått innebörden ”att göra rätt”, och ger uttryck för...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Allt större krav ställs på dokumentation, synlighet och uppvisade prestationer i förskolan. Hur detta påverkar lärarrollen och den pedagogiska...
Kommentera
Artikel
Hillevi Lenz Taguchi hoppas med sin forskning få förskolans pedagoger att bli mindre trogna en enda idé, teori eller ett specifikt arbetssätt. Hon...
Kommentera
Artikel
Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de...
Kommentera
Artikel
Alla människor föds med en sexualitet, och för barn handlar sexualiteten till stor del om att undersöka, jämföra och leka. Men hur tar sexualiteten...
Kommentera
Artikel
Staffan Olsson är aktuell med en ny upplaga av handboken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Vilka är de viktigaste förändringarna i...
Kommentera
Artikel
Är en modern barndom en konstruktion av vuxnas sätt att se på samhället och världen? Eller är det definierat utifrån att vi faktiskt har utforskat...
Kommentera
Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil...
Kommentera
2 gillar