Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Anita Karlsson fångar med några få ord mycket av det som är positivt i förskolläraryrket: ett fritt arbete, mycket utmaningar, massor av utevistelse...
Kommentera
Artikel
Förskoleforum fortsätter belysa förskolans skilda kompetenser och yrkesroller. Här berättar Anne-Cahtrine Ingström med egna ord om sin vardag och...
Kommentera
Artikel
I Förskoleforums genomgång av förskolans yrkesgrupper har turen kommit till förskolläraren.
Kommentera
Artikel
80 miljoner kronor anslås under 2011–2014 till nya forskarskolor, vilket ger 200 lärare och förskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning med...
Kommentera
Artikel
Täcker du upp för dina kolleger? Går du till jobbet när du är krasslig? Stressen och känslan av otillräcklighet är lätt att ignorera när glädjen och...
Kommentera
Artikel
Uppskattningen från barnen är en av de största fördelarna med arbetet som kokerska, menar Monica Westerlin. När barnen är sjuka händer det att...
Kommentera
Artikel
Förskoleforum vill belysa de många, skilda och viktiga kompetenserna som samarbetar inom den svenska förskolan i dag. För att göra det lite mer...
Kommentera
Artikel
Genom att arbetslagets medlemmar tar del av varandras iakttagelser och associationer breddas och nyanseras bilden av olika samspelssituationer. PBR...
Kommentera
Artikel
Alla som arbetar inom förskolan har skyldighet att anmäla misstankar om missförhållanden. Men hur går det till? Vilka konsekvenser kan man vänta sig...
Kommentera
Artikel
Barn brukar känna av de underliggande budskapen – även när de inte uttalas. Den här artikeln handlar om skillnaden mellan vad som sägs och hur det...
Kommentera
Artikel
Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Pedagogerna måste därför vara goda förebilder och ha en samsyn när det gäller värdegrunden, synen på det...
Kommentera
Artikel
Förskolan Luvan på Röbäck är den enda förskolan i Umeå som har en reflektionspedagog i verksamheten. Luvan har valt detta som en naturlig del för att...
Kommentera