Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Här kommer första delen i ett utbildningsmaterial på temat kommunikation. Med hjälp av filmade miniföreläsningar, bildspel och övningar får du stöd...
Kommentera
Artikel
Pedagogistautbildningen vid Reggio Emilia Institutet fungerar inte som någon enskild karriärväg. Nej, för att gå den krävs att organisationen där man...
Kommentera
Artikel
För andra året i rad pågår en ateljerista-utbildning i Reggio Emilia-institutets regi. Trettio engagerade deltagare lär sig hur ateljeristan med sin...
Kommentera
Artikel
Det finns inga specifika symptom som talar om för oss att ett barn utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp. Många barn vet inte heller att...
Kommentera
Artikel
Att utgå från barnens bästa kan kännas som en självklarhet i förskolans verksamhet, men i många situationer blir det oavsiktligt pedagogernas egna...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I dagens förskoleklasser står leken och nyfikenheten i fokus. Verksamheten kan bedrivas fritt och flexibelt utan styrning från klocka och schema. Men...
Kommentera
Artikel
Att förbereda barnen inför skolstarten ses som ett av förskoleklassens huvuduppdrag. Men vad innebär det i praktiken? Vad betonar lärarna själva – de...
Kommentera
Artikel
Att vara lärare i förskoleklass innebär en position ”mitt emellan” förskola och skola. Helena Ackesjös forskning visar på risken för utanförskap men...
Kommentera
Artikel
Dålig ekonomi, lågkonjunktur och köpstopp? Då är kan det vara på sin plats att hämta positiv kraft genom lite mental styrketräning – en metod som är...
Kommentera
Artikel
Lärarledda initiativ kan handla om att göra något utöver det vanliga, något där barnen får känna ett sug i magen och utmana sig själva – utmaningar...
Kommentera