Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
Barn brukar känna av de underliggande budskapen – även när de inte uttalas. Den här artikeln handlar om skillnaden mellan vad som sägs och hur det...
Kommentera
Artikel
Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Pedagogerna måste därför vara goda förebilder och ha en samsyn när det gäller värdegrunden, synen på det...
Kommentera
Artikel
Förskolan Luvan på Röbäck är den enda förskolan i Umeå som har en reflektionspedagog i verksamheten. Luvan har valt detta som en naturlig del för att...
Kommentera
Artikel
Det viktiga kroppsspråket är temat för denna tredje och avslutande del i vårt kursmaterial om bättre kommunikation. Även denna gång ingår en filmad...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kommer andra delen i vårt utbildningsmaterial på temat bättre kommunikation. Denna gång handlar det om lyssnandets svåra konst. Med hjälp av film...
Kommentera
Artikel
Här kommer första delen i ett utbildningsmaterial på temat kommunikation. Med hjälp av filmade miniföreläsningar, bildspel och övningar får du stöd...
Kommentera
Artikel
Pedagogistautbildningen vid Reggio Emilia Institutet fungerar inte som någon enskild karriärväg. Nej, för att gå den krävs att organisationen där man...
Kommentera
Artikel
För andra året i rad pågår en ateljerista-utbildning i Reggio Emilia-institutets regi. Trettio engagerade deltagare lär sig hur ateljeristan med sin...
Kommentera
Artikel
Det finns inga specifika symptom som talar om för oss att ett barn utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp. Många barn vet inte heller att...
Kommentera
Artikel
Att utgå från barnens bästa kan kännas som en självklarhet i förskolans verksamhet, men i många situationer blir det oavsiktligt pedagogernas egna...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I dagens förskoleklasser står leken och nyfikenheten i fokus. Verksamheten kan bedrivas fritt och flexibelt utan styrning från klocka och schema. Men...
Kommentera
Artikel
Att förbereda barnen inför skolstarten ses som ett av förskoleklassens huvuduppdrag. Men vad innebär det i praktiken? Vad betonar lärarna själva – de...
Kommentera