Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter?...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Att lyfta fram naturvetenskap och teknik skapar vetgiriga barn, i alla fall i Södertälje. Tom Tits Experiment är det enda science center i hela...
Kommentera
Artikel
I enkönade grupper kan pojkar och flickor utvecklas till sin fulla potential. Det är i sådana grupper man kan ge barnen könsspecifik kompensation:...
Kommentera
Artikel
På Island är forskningsområdet ”Yngre barns lärande” ganska nytt. Johanna Einarsdottír har varit något av en föregångare och hon ansvarar nu för...
Kommentera
Artikel
I EU-projektet EASE samverkar förskollärare och lågstadielärare i Reykjavik. Storybooks och bokstavslek utomhus är några av de gemensamma aktiviteter...
Kommentera
Artikel
I en specialtillverkad buss far Mobila förskolan runt och tar med barnen på allehanda utflykter i hela Stockholmsområdet. Skogen, museer, 4H-gårdar...
Kommentera
Artikel
Simförskolan Sally i Kristianstad är en av två förskolor i Sverige som fokuserar på simning. Förskoleforum besökte den när det var baddags på...
Kommentera
Artikel
Att arbeta med Reggio Emilia som inspirationskälla är något som allt fler förskolor i Sverige lockas av. Men hur går det till i praktiken? Var börjar...
Kommentera
Artikel
Reggio Emilias pedagogiska filosofi erbjuder inga pedagogiska verktyg som man kan kopiera eller använda rakt av. I stället handlar det om djupare...
Kommentera
Artikel
Att förbereda barnen inför skolstarten ses som ett av förskoleklassens huvuduppdrag. Men vad innebär det i praktiken? Vad betonar lärarna själva – de...
Kommentera
Artikel
Hur bygger man ett bra arbetslag från grunden? Och hur kan man utveckla en personalgrupp som jobbat ihop under många år? Här får du en värdefull...
Kommentera
Artikel
Intraprenad kan enklast beskrivas som att ”starta eget” i kommunal regi. En verksamhetsform som blir allt vanligare i både landsting och kommun.
Kommentera