Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Kvalitetsutvecklare Helena Yourston...
Kommentera
Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Ta årshjulet till hjälp i ert kvalitetsarbete! I tre artiklar beskriver kvalitetsutvecklare Helena...
Kommentera
6 gillar
Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den...
Kommentera
Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för...
Kommentera (2)
1 gillar
Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar...
Kommentera
Artikel
Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man igång på bästa sätt? Här får vi ta del av när ett...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Louise Lundgren är förskollärare på Lindängehus förskola i Malmö och är just nu inne i ett spännande projekt kring tyg tillsammans med barn och...
Kommentera
Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet...
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara...
Kommentera
Artikel
Vad kan undervisning innebära för dem som arbetar med de yngsta i förskolan? Agneta Jonsson fokuserar i sin forskning på lärares beskrivningar av...
Kommentera