Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapporten visar att det finns stora...
Kommentera
Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen...
Kommentera
Artikel
Utvecklingspedagogens arbete har förändringsprocesser i fokus och innebär många möten med pedagoger och verksamheter. Här delar utvecklingspedagogen...
Kommentera (1)
10 gillar
Artikel
Stallbacken är Mölndals första förskola med musikinriktning. Uppbyggnadsarbetet med en ny förskola, ny personalgrupp och ett nytt samarbete med...
Kommentera
Artikel
Karin Rönnerman, professor i pedagogik, berättar om hur några förskollärare använde aktionsforskning i det systematiska kvalitetsarbetet för att...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet –...
Kommentera
2 gillar
Artikel
SAMSA är ett relativt nytt bidrag till förskolans kvalitetsutveckling. Det är ett gratis, webbaserat material som i dag används alltmer i förskolans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad...
Kommentera (1)
Artikel
Vilka föreställningar hos förskolebarn avgör om de kommer att lära sig eller inte? Kan förskolepersonalen stödja utvecklingen av barns...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017).
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:...
Kommentera