Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man igång på bästa sätt? Här får vi ta del av när ett...
Kommentera
Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt...
Kommentera
Artikel
Att gemensamt definiera förskolans kund är ett sätt att kvalitetssäkra förskolans viktigaste relationer, dvs. utgångspunkten för allt förskolan gör.
Kommentera
Artikel
I väntan på den nya version av läroplanen som ska komma år 2018, är det fortfarande viktigt att känna till de större förändringar som skedde 2011 då...
Kommentera
Artikel
I all den dokumentation som görs ute på förskolor i form av bilder, filmer och text, är det viktigt att vi inte glömmer bort att fråga oss hur det...
Kommentera
Artikel
Denna artikel, som är den andra i en serie på tre om Från start till mål – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, handlar om att utgå från barn...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Från start till mål är ett enkelt verktyg i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, för att nå ökad måluppfyllelse utifrån...
Kommentera
1 gillar
Artikel
De allmänna råden för förskolan ska skrivas om och i det arbetet träffade Skolverket under två tillfällen i höstas förskollärare och förs
Kommentera (1)
Artikel
Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att bjuda in och att hålla distans avspeglas i...
Kommentera
Artikel
Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är omsorgsrelaterat arbete i princip osynligt. Vad...
Kommentera
Artikel
Begreppet lärande används flitigt i förskolors systematiska kvalitetsarbete. Det har fått innebörden ”att göra rätt”, och ger uttryck för...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Allt större krav ställs på dokumentation, synlighet och uppvisade prestationer i förskolan. Hur detta påverkar lärarrollen och den pedagogiska...
Kommentera