Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Vad vet vi om hur livet på förskolan påverkar barns hälsa? Går det att koppla frågor som pedagogik, personaltäthet och gruppstorlek till hur barn mår...
Kommentera
Artikel
Den nya skollagen innebär mycket stora förändringar för fristående förskolor. Det friutrymme som tidigare fanns jämfört med kommunal förskola har...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vad har vi gjort i dag? Vad tyckte barnen om aktiviteterna, och hur tyckte vi själva att det gick? En enkel vardagslogg kan hjälpa till att...
Kommentera
4 gillar
Artikel
I förskolan får personalen mer än i någon annan verksamhet insyn i barns och föräldrars liv. Här redogör Staffan Olsson för viktiga regler och etiska...
Kommentera
Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.
Kommentera
Artikel
En viktig fördel med den pedagogiska dokumentationen är att den fungerar som ett stöd och även för personalens utveckling. Genom dokumentationen lär...
Kommentera
Artikel
Att använda videokamera i dokumentationsarbetet är speciellt lämpat för att fånga interaktionen mellan personal och barn, eller mellan barnen. Här...
Kommentera
Artikel
Ljudinspelning är ett värdefullt redskap om man till exempel vill följa barnens språkutveckling. Du kan göra barnintervjuer eller spela in ljud under...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Foto, film och ljudinspelning är vanliga metoder för att dokumentera vardagen i förskolan. I tre artiklar går vi igenom metoderna var för sig och ger...
Kommentera
Artikel
Pedagogerna i förskolan måste vara delaktiga och kritiska i arbetet med att ta fram dokumentations- och bedömningsverktyg, annars finns en risk att...
Kommentera
Artikel
Aktionsforskning är en beprövad metod för att utveckla och förbättra pedagogisk verksamhet. Men hur ska man hinna med det inom ramen för den hektiska...
Kommentera
Artikel
Annika Persson-Åkeblom är pedagogisk konsult och hämtar sin inspiration från den pedagogiska filosofi som finns i Reggio Emilia, Italien. Här skriver...
Kommentera