Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
När det gäller bedömningar i förskolan har en kursändring skett på senare tid. Den politiska styrningen har påverkat detta. Men kan det finnas risker...
Kommentera
Artikel
I förskolans dokumentationspraktik förekommer ibland personbedömningar, som kan vara personlighetspsykologiskt grundade och saknar stöd i förskolans...
Kommentera
Artikel
Här belyser Ann-Christine Vallberg Roth hur dokumentation och bedömning kan betraktas utifrån den reviderade läroplanen. Hon tar också upp den...
Kommentera
Artikel
Varför är det viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik? Och hur ska det egentligen gå till? Hans Persson, författare i till flera böcker i...
Kommentera
Artikel
I en tidigare artikel här på Förskoleforum har du kunnat läsa om förskolan Stormhatten som fått Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Här fortsätter Christian Eidevald att diskutera viktiga frågor om förskolans dokumentation. Vad är det egentligen som ska dokumenteras? Vad säger...
Kommentera
Artikel
I Tensta finns Stormhatten, en förskola i världsklass. År 2009 tilldelades de Stockholms stads kvalitetsutmärkelse och sedan dess har de fortsatt...
Kommentera
Artikel
Frågan om dokumentation i förskolan är komplicerad men viktig. Men vad är det som ska dokumenteras: barnens personligheter, brister eller kunskaper?...
Kommentera
Artikel
Minafö utläses miljö och naturvetenskap för förskolebarn. Det är nio förskolor i Malmö som tillsammans metodiskt och ihärdigt arbetat i nätverk med...
Kommentera
Artikel
I den reviderade läroplanen betonas förskolans systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning, utvärdering och utveckling har numera ett eget avsnitt i...
Kommentera
Artikel
Förskolans vardagliga konflikter kan lära barn att se sitt eget ansvar, uttrycka sin uppfattning och känna empati för andra. Att arbeta medvetet med...
Kommentera
Artikel
För att den reviderade läroplanen ska få genomslag behöver arbetsmetoder och förhållningssätt diskuteras och stämmas av mot de nya formuleringarna. I...
Kommentera