Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Frågan om dokumentation i förskolan är komplicerad men viktig. Men vad är det som ska dokumenteras: barnens personligheter, brister eller kunskaper?...
Kommentera
Artikel
Minafö utläses miljö och naturvetenskap för förskolebarn. Det är nio förskolor i Malmö som tillsammans metodiskt och ihärdigt arbetat i nätverk med...
Kommentera
Artikel
I den reviderade läroplanen betonas förskolans systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning, utvärdering och utveckling har numera ett eget avsnitt i...
Kommentera
Artikel
Förskolans vardagliga konflikter kan lära barn att se sitt eget ansvar, uttrycka sin uppfattning och känna empati för andra. Att arbeta medvetet med...
Kommentera
Artikel
För att den reviderade läroplanen ska få genomslag behöver arbetsmetoder och förhållningssätt diskuteras och stämmas av mot de nya formuleringarna. I...
Kommentera
Artikel
Att mötas och utbyta tankar, information och idéer är nödvändigt för att vi ska förstå varandra och utveckla verksamheten som vi arbetar i. Hur är...
Kommentera
Artikel
RUS-modellen är mycket användbar ur ett ledarperspektiv och lätt att snabbt implementera i verksamheten. Här får du mer fördjupning om modellen och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolan Luvan på Röbäck är den enda förskolan i Umeå som har en reflektionspedagog i verksamheten. Luvan har valt detta som en naturlig del för att...
Kommentera
Artikel
RUS Relationsutvecklingsschema är ett verktyg för dig som pedagog att kvalitetssäkra verksamheten via observationer. Här får du veta mer om modellen...
Kommentera
Artikel
Råslätt är ett miljonprogramsområde i Jönköping där Reggio Emilia-inspirationen präglat förskolans verksamhet under många år. Förskoleforum har...
Kommentera