Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
De allmänna råden för förskolan ska skrivas om och i det arbetet träffade Skolverket under två tillfällen i höstas förskollärare och förs
Kommentera (1)
Artikel
Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att bjuda in och att hålla distans avspeglas i...
Kommentera
Artikel
Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är omsorgsrelaterat arbete i princip osynligt. Vad...
Kommentera
Artikel
Begreppet lärande används flitigt i förskolors systematiska kvalitetsarbete. Det har fått innebörden ”att göra rätt”, och ger uttryck för...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Allt större krav ställs på dokumentation, synlighet och uppvisade prestationer i förskolan. Hur detta påverkar lärarrollen och den pedagogiska...
Kommentera
Artikel
Förskolans indikatorer är främst ett diskussions- och reflektionsmaterial men används även i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskolechef, en...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Se på den egna förskolans miljöer genom att ta barnens perspektiv och ställa frågan: Vad inbjuder den här miljön till för lärande? Det uppmanar Marie...
Kommentera
Artikel
Kvaliteten i förskolan bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. Ett nytt verktyg för att bedöma...
Kommentera
Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil...
Kommentera
2 gillar
Artikel
De olika pedagogiska stilar som personalen använder styr lärandet och påverkar barnens förutsättningar för utveckling. Vilken stil har du och kan du...
Kommentera
Artikel
Vad innebär det att förskolan ska vila på vetenskaplig grund, och vad betyder begreppet evidensbaserad praktik? Forskarna Jane Brodin och Karin...
Kommentera (1)
Artikel
Under 2015 granskade Skolinspektionen ett stort antal slumpmässigt utvalda förskolor, för att kartlägga förskolepersonalens arbete med uppmärksamhet...
Kommentera