Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:...
Kommentera
Artikel
Det är ju viktigt att följa med i vad som händer med nya bestämmelser och regler. Här kan du läsa om nyheterna i diskrimineringslagen, som har...
Kommentera
Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens...
Kommentera
Artikel
Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära, och hur vet man att undervisningen resulterar i lärande? I denna tredje del i artikelserien om...
Kommentera
Artikel
Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de språkliga förmågor som anges i förskolans...
Kommentera
Artikel
Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I sju artiklar berättar Ann S. Pihlgren om undervisning i förskolan,...
Kommentera (3)
11 gillar
Artikel
En av våra forskare i fokus, Eva M Johansson, vidareutvecklar här sitt ämne. Det handlar om den nu så aktuella frågan om bedömning.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.”
Kommentera
Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt...
Kommentera
Artikel
Att gemensamt definiera förskolans kund är ett sätt att kvalitetssäkra förskolans viktigaste relationer, dvs. utgångspunkten för allt förskolan gör.
Kommentera
Artikel
I väntan på den nya version av läroplanen som ska komma år 2018, är det fortfarande viktigt att känna till de större förändringar som skedde 2011 då...
Kommentera