Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Förskolans indikatorer är främst ett diskussions- och reflektionsmaterial men används även i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskolechef, en...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Se på den egna förskolans miljöer genom att ta barnens perspektiv och ställa frågan: Vad inbjuder den här miljön till för lärande? Det uppmanar Marie...
Kommentera
Artikel
Kvaliteten i förskolan bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. Ett nytt verktyg för att bedöma...
Kommentera
Artikel
Här fortsätter Ann S. Pihlgren sin forskningsbaserade genomgång av olika pedagogiska stilar och hur dessa påverkar lärandet i förskolan. Vilken stil...
Kommentera
Artikel
De olika pedagogiska stilar som personalen använder styr lärandet och påverkar barnens förutsättningar för utveckling. Vilken stil har du och kan du...
Kommentera
Artikel
Vad innebär det att förskolan ska vila på vetenskaplig grund, och vad betyder begreppet evidensbaserad praktik? Forskarna Jane Brodin och Karin...
Kommentera (1)
Artikel
Under 2015 granskade Skolinspektionen ett stort antal slumpmässigt utvalda förskolor, för att kartlägga förskolepersonalens arbete med uppmärksamhet...
Kommentera
Artikel
Med hjälp av systematiska analyser kan ni ta ett steg vidare i utvecklingsarbetet på förskolan. Marie Eriksson, som nyligen gett ut en bok om detta...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Under tre år kvalitetsgranskar Skolinspektionen ett stort antal förskolor på uppdrag av regeringen. Syftet är att uppmärksamma viktiga områden som...
Kommentera
Artikel
Det finns en risk att läroplanen tolkas som om leken i sig inte är viktig, vilket kan leda till att den fria leken får ge plats för den mer...
Kommentera
Artikel
I förskolan är det vanligt med frågor om vad man har skyldighet att dokumentera, vad denna dokumentation ska innehålla och hur den ska förvaras....
Kommentera
Artikel
Fotografier och filminspelningar från samlingar, utelek eller utflykter är vanligt i förskolan. Vilka regler gäller egentligen för denna...
Kommentera (1)