Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med...
Kommentera
Artikel
Är det okej att barn i förskolan hämtas av mycket unga syskon? Får förskolan lämna över barnet om den som hämtar verkar berusad? Vad gäller när...
Kommentera
Artikel
Börjar förskolans tillsynsansvar när barn och vårdnadshavare kommer innanför förskolans grind, eller först när personalen tagit emot barnet? Är...
Kommentera
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Förskolans läroplan (reviderad 2010) finns även i en version på engelska. Här kan du hämta den.
Kommentera
Artikel
Staffan Olsson är aktuell med en ny upplaga av handboken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Vilka är de viktigaste förändringarna i...
Kommentera
Artikel
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern och befinner sig fortfarande på sätt och vis i...
Kommentera (1)
Artikel
Att se ”jobbiga” föräldrar som en tillgång kan ibland vara en utmaning. Men föräldrarnas kritik kan också vara ett bra redskap för att utveckla nya...
Kommentera
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Även föräldrar som arbetar nätter, helger och i övrigt på obekväm arbetstid kan ha behov av att få tillgång till omsorg om sina barn för att kunna...
Kommentera
Artikel
Arbetslag inom förskolan kan fungera olika bra. Men mål och fokus är ändå det viktigaste.
Kommentera
1 gillar
Artikel
På Facebook flödar åsikterna. Även när det gäller förskolan. Sociala medier används allt mer av både förskolor och föräldrar för att informera eller...
Kommentera