Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern och befinner sig fortfarande på sätt och vis i...
Kommentera (1)
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att se ”jobbiga” föräldrar som en tillgång kan ibland vara en utmaning. Men föräldrarnas kritik kan också vara ett bra redskap för att utveckla nya...
Kommentera
Artikel
Även föräldrar som arbetar nätter, helger och i övrigt på obekväm arbetstid kan ha behov av att få tillgång till omsorg om sina barn för att kunna...
Kommentera
Artikel
Arbetslag inom förskolan kan fungera olika bra. Men mål och fokus är ändå det viktigaste.
Kommentera
1 gillar
Artikel
På Facebook flödar åsikterna. Även när det gäller förskolan. Sociala medier används allt mer av både förskolor och föräldrar för att informera eller...
Kommentera
Artikel
Vägledande samspel – vad är det? Ett snabbt svar är, att det är ett föräldrastödsprogram. Läs mer om hur det används.
Kommentera
Artikel
Vilka regler ska gälla när barnen är sjuka? Vilka riktlinjer finns vid smittrisk? Detta behöver regelbundet stämmas av med föräldrarna, och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Eva-Maria Riddar, förskollärare, specialpedagog och diplomerad coach, delar med sig av verktyg som kan bidra till positiv utveckling vid genomförande...
Kommentera
Artikel
Det här är andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter. När vi möter barn som vi misstänker har upplevt trauma...
Kommentera
Artikel
Syftet med att inleda föräldraträffen med en övning eller aktivitet är att bryta isen och skapa en trevlig och lättsam stämning. Det är också ett bra...
Kommentera
Artikel
Eva-Maria Riddar, förskollärare, specialpedagog och diplomerad coach, lyfter fram vikten av det goda samarbetet med föräldrarna. En del samtal kan...
Kommentera