Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Arbetet i förskolan kräver bra kläder och slitaget är ofta påtagligt. Men vem ska betala för kläderna? Det är en omtvistad fråga.
Kommentera
Artikel
Det är välbelagt att fysisk närhet är positivt för barns välbefinnande, men få studier har undersökt hur pedagoger i praktiken förbereds för och...
Kommentera
Artikel
Elza Dunkels intresserar sig för maktfrågor och forskar för att göra världen mer rättvis. Barns och ungdomars säkerhet och deras lärande på internet...
Kommentera
Artikel
Barnmisshandeln i Sverige har ökat drastiskt de senaste decennierna. Vad ska förskolan vara uppmärksam på och när ska man anmäla?
Kommentera
Artikel
I Högsby inträffade 2014 det största sexbrottet mot barn i Sveriges historia. Hur har det påverkat synen på män i förskolan? Och hur ska man kunna...
Kommentera
Artikel
Hur skriver man ett pressmeddelande när något spännande händer på förskolan? Vad ska det innehålla? Hur gör man med bilder? I den här checklistan får...
Kommentera
Artikel
Passa på att locka lokalpressen med nyheter om Förskolans dag eller andra spännande aktiviteter på er förskola. Journalisten Louise Hamilton visar...
Kommentera
Artikel
Antalet barn som får omsorg på obekväma tider ökar. Men utbudet skiljer sig åt mellan kommunerna. Oxelösund toppar listan över flest barn per...
Kommentera
Artikel
Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för förskolan. Nytt är bland annat att barnkonsekvensanalys har blivit ett krav, och att riktmärket för...
Kommentera
Artikel
Utvecklingssamtalet har fått en ny betydelse, som en av de första ”kontrollstationerna” i barnens utbildning, menar författarna i denna artikel. I...
Kommentera
Artikel
Har förskolan positiva eller negativa effekter på de minsta barnens utveckling? Vad säger egentligen tidigare forskning? Och hur kan resultaten...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Situationen för de yngsta barnen har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, eftersom allt fler barn är inskrivna i förskolan och dessutom allt...
Kommentera