Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda...
Kommentera
Artikel
Att äta ute på gården är kul och omväxlande. Här får ni förslag på olika typer av enkla och praktiska matplatser som kan ordnas på förskolegården.
Kommentera
Artikel
Förskolegården ger ypperliga möjligheter till arbete med delaktighet och ansvar. Här kan barnen öva sitt ansvarstagande för den gemensamma miljön....
Kommentera
Artikel
Vattenlek på förskolegården ger barnen möjlighet att känna, plaska, hälla, ösa, fylla, drälla och stänka i sitt utforskande av det fantastiska och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Snö och is är smått magiska material som kan användas på en mängd lärorika och spännande sätt. Här tipsar Sanne Björklund om hur ni kan utnyttja den...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Ibland kan vi tycka att det ser lite skräpigt ut när det ligger material lite varstans ute på förskolegården. Men för barnen spelar det stor roll att...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Långt ifrån alla förskolor har tillgång till naturmiljö på sin förskolegård. Men alla har möjlighet att göra det bästa av den gård man har. Även om...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur gick tankarna när de skapade ett gemensamt torg på förskolan Trollet i Kalmar? Christina Nilsson, torgetpedagog, berättar om torget som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Nu finns det ett nätverk för forskare och förskollärare som arbetar med bilderböcker. Nätverket heter Les i nordiske barnehager, drivs av Högskolan i...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Grej of the Day, GOTD, är en metod som fått stor spridning i skolans värld och som nu även nått förskolan. På Soldalens förskola i Ystad har man...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Genom att odla tillsammans i förskolan skapas många möjligheter till samtal om växter, mat och konsumtion. Att så frön, vattna, se dem gro och växa...
Kommentera
4 gillar
Artikel
På Krossverket finns en pedagogisk miljö där det digitala möter det analoga på ett fascinerande och lustfyllt sätt. Hit kan barngrupper tillsammans...
Kommentera (3)
17 gillar