Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Astma, allergi och födoämnesöverkänslighet är i dag mycket vanligt bland barn i Sverige. Trots det saknar många förskolor ett förebyggande...
Kommentera
Artikel
Barngruppens sammansättning, konflikter i arbetsgruppen och ökat administrativt arbete stressar anställda inom förskolan. Detta visar ett nyligen...
Kommentera
Artikel
Ljudsituationen är den arbetsmiljöfaktor som förskolans personal upplever som den mest besvärande. Vad innebär det för hörseln och välbefinnandet att...
Kommentera
Artikel
Förskolans miljö orsakar ökande hörselproblem bland personalen. Fredrik Sjödin har undersökt ämnet i sin avhandling ”Buller i förskolan – hälsa och...
Kommentera
Artikel
Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation. Nu satsar de på förskolan. – Många kommuner har i dag miljöprogram eller...
Kommentera
Artikel
I den här artikelserien tar läkaren och docenten Sven Bremberg ett internationellt perspektiv på förskolans kvalitet. I denna avslutande del...
Kommentera
Artikel
Docenten och läkaren Sven Bremberg redogör för olika studier och diskuterar i tre sammanhängande artikeldelar hur man mäter förskolan. I denna andra...
Kommentera
Artikel
Vad vet vi om hur livet på förskolan påverkar barns hälsa? Går det att koppla frågor som pedagogik, personaltäthet och gruppstorlek till hur barn mår...
Kommentera
Artikel
Stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanliga problem inom förskolan. Nu avser Arbetsmiljöverket att komma till rätta med problemen och...
Kommentera
Artikel
Stressrelaterad ohälsa bland personalen i förskolan ökar. Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på varför det är så och vad man kan göra åt det.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningar hos barn. Anna Claesson Ahlin ger viktiga rekommendationer för man ska agera om ett...
Kommentera
Artikel
Hur står det egentligen till med inomhusmiljön i våra förskolor? Dan Norbäck redovisar fakta från både svenska och utländska studier och jämför ”...
Kommentera