Idébank: Språk


Språk och kommunikation

Öva den språkliga medvetenheten hos barnen! Vi bjuder på berättelselekar, rimlekar, ord- och bokstavslekar och mycket mer. Och sagor, inte minst Fröken Flanos olika sagor. Hennes Monstersaga börjar så här: Ett monster i garderoben bor, han sitter och tuggar på mina skor… Men vad utgörs en saga av egentligen? Vad har den för struktur och ingredienser för att den ska fungera för barnen? Det reder dramapedagogen Johan Theodorsson ut i sin artikelserie ”Sagoskolan”.

Artikel
Pedagogiska påskharen är tillbaka! Ladda ner påskharens flanobilder och låt bokstäverna berätta om sig själva: hur de ser ut, vad de gör, vad de kan...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktigaste verktyg. Men många har nu också upptäckt...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
”Det var en gång …” Kan vem som helst hitta på och berätta egna sagor? Det menar Clas Rosvall som förklarar att allt som behövs är några barn och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här får du 18 härliga bilder med vårtema, enkla att skriva ut och använda i barngruppen för att samtala om årstiden våren!
Kommentera
4 gillar
Artikel
Ett pussel som både seende förskolebarn och synskadade förskolebarn med svår synnedsättning eller blindhet kan använda, det har Frida McCabe tagit...
Kommentera
Artikel
Här kan ni ladda ned och skriva ut 18 fina samtalsbilder med vintertema. Bilderna kan användas för samtal om begrepp, färger och former, traditioner...
Kommentera (4)
3 gillar
Artikel
"Klassisk ABC-vers är, det du just nu läser här!" Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på språklek och julrim. Låt dig inspireras...
Kommentera
Artikel
Språkförmågan kan delas upp i olika delar, men ska användas som en helhet. Elvira Ashby går i denna artikelseries sista del in på språkets användning...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Att göra sig förstådd och kunna samspela med andra är förmågor som oftast växer fram över tid. Men det behövs också daglig träning i vardagliga...
Kommentera
Artikel
I barns tidiga uttalsutveckling verkar ljuden ofta slumpmässiga och blandade huller om buller. Elvira Ashby förklarar varför "mat" blir "tat" och "...
Kommentera
Artikel
Grammatik i förskolan?! Ja, grammatik är något högst vardagligt och en viktig del i barns språkliga utveckling. Men vad innebär det att träna på...
Kommentera
Artikel
”Brr! Bil!” Visst är det trevligt att kunna prata om det man ser? Men varför är det så viktigt med ett rikt ordförråd? Logoped Elvira Ashby...
Kommentera