Idébank: Språk


Språk och kommunikation

Öva den språkliga medvetenheten hos barnen! Vi bjuder på berättelselekar, rimlekar, ord- och bokstavslekar och mycket mer. Och sagor, inte minst Fröken Flanos olika sagor. Hennes Monstersaga börjar så här: Ett monster i garderoben bor, han sitter och tuggar på mina skor… Men vad utgörs en saga av egentligen? Vad har den för struktur och ingredienser för att den ska fungera för barnen? Det reder dramapedagogen Johan Theodorsson ut i sin artikelserie ”Sagoskolan”.

Artikel
”Berätta en saga!”, ropar barnen. Men varför ska vi berätta sagor när det finns så många bra barnböcker att läsa och när många sagor finns som film?...
Kommentera
Artikel
Mycket ska till för att vi ska kunna prata med varandra: ordförråd, grammatik, uttal … Och barnen ska bemästra detta på bara några år! I denna...
Kommentera
Artikel
I den här flanosagan på rim får vi lära oss att däggdjur kan vara se mycket olika ut. För både den stora elefanten och den pyttelilla musen är ju...
Kommentera
2 gillar
Artikel
I temaarbetet kring fest som illustreras i denna artikelserie har förskollärarna formulerat några möjliga mål för sitt arbete utifrån läroplanen. Men...
Kommentera
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
Kommentera
Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera
Artikel
Vilka insekter kan man stöta på i naturen? Hur ser de ut? Var kan du hitta dem? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någon gång? Med de här samtalskorten som...
Kommentera
Artikel
Nyckelpigor, daggmaskar, bin och sniglar ... På våren tittar alla möjliga smådjur fram. Passa på att rimma om med den här ramsan från Fröken Flano!...
Kommentera
1 gillar
Artikel
En bok är ett minne för livet för barn, föräldrar och pedagoger. Med dagens teknik är det också ganska lätt att skapa en sådan. En förskola på...
Kommentera
Artikel
Pedagogiska påskharen gömmer inte ägg, utan bokstäver – och på väldigt kluriga ställen. Med 29 rimmande ledtrådar får ni hjälp att hitta hela...
Kommentera
Artikel
På allmän begäran finns nu den populära bokstavsmasken även med små bokstäver. Illustratören Johanna Gustavsson har formgivit den speciellt för...
Kommentera