Idébank: Språk


Språk och kommunikation

Öva den språkliga medvetenheten hos barnen! Vi bjuder på berättelselekar, rimlekar, ord- och bokstavslekar och mycket mer. Och sagor, inte minst Fröken Flanos olika sagor. Hennes Monstersaga börjar så här: Ett monster i garderoben bor, han sitter och tuggar på mina skor… Men vad utgörs en saga av egentligen? Vad har den för struktur och ingredienser för att den ska fungera för barnen? Det reder dramapedagogen Johan Theodorsson ut i sin artikelserie ”Sagoskolan”.

Artikel
I barns tidiga uttalsutveckling verkar ljuden ofta slumpmässiga och blandade huller om buller. Elvira Ashby förklarar varför "mat" blir "tat" och "...
Kommentera
Artikel
Grammatik i förskolan?! Ja, grammatik är något högst vardagligt och en viktig del i barns språkliga utveckling. Men vad innebär det att träna på...
Kommentera
Artikel
”Brr! Bil!” Visst är det trevligt att kunna prata om det man ser? Men varför är det så viktigt med ett rikt ordförråd? Logoped Elvira Ashby...
Kommentera
Artikel
Ljud blir till ord som blir till meningar. Allteftersom utvecklas barnets språkförståelse. Vissa ord är dock klurigare än andra, och hur förklarar...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Så fort barn föds startar språkutvecklingen. För vissa går det snabbt och andra behöver mer tid. Elvira Ashby presenterar sex strategier som är enkla...
Kommentera
2 gillar
Artikel
”Berätta en saga!”, ropar barnen. Men varför ska vi berätta sagor när det finns så många bra barnböcker att läsa och när många sagor finns som film?...
Kommentera
Artikel
Mycket ska till för att vi ska kunna prata med varandra: ordförråd, grammatik, uttal … Och barnen ska bemästra detta på bara några år! I denna...
Kommentera
Artikel
I den här flanosagan på rim får vi lära oss att däggdjur kan vara se mycket olika ut. För både den stora elefanten och den pyttelilla musen är ju...
Kommentera
2 gillar
Artikel
I temaarbetet kring fest som illustreras i denna artikelserie har förskollärarna formulerat några möjliga mål för sitt arbete utifrån läroplanen. Men...
Kommentera
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
Kommentera
Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Vilka insekter kan man stöta på i naturen? Hur ser de ut? Var kan du hitta dem? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera (2)
1 gillar