Idébank: Språk


Språk och kommunikation

Öva den språkliga medvetenheten hos barnen! Vi bjuder på berättelselekar, rimlekar, ord- och bokstavslekar och mycket mer. Och sagor, inte minst Fröken Flanos olika sagor. Hennes Monstersaga börjar så här: Ett monster i garderoben bor, han sitter och tuggar på mina skor… Men vad utgörs en saga av egentligen? Vad har den för struktur och ingredienser för att den ska fungera för barnen? Det reder dramapedagogen Johan Theodorsson ut i sin artikelserie ”Sagoskolan”.

Artikel
Fröken Flano fortsätter att dela med sig av sina populära flanosagor. Astronauter är ett roligt tema som väcker barnens intresse och fantasi. Till...
Kommentera (1)
Artikel
Flanosagor kan locka barn till både skratt och berättarglädje och passar bra inte minst för samlingsstunden. Här bjuder Fröken Flano på den första av...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att lära sig mer om ord och bokstäver är roligt och ger viktiga färdigheter. Givetvis blir det ännu roligare om lärandet sker i lekens form!
Kommentera