Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
Läroplanen säger att förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm som är anpassad till deras ålder och vistelsetid. Med den här mallen får ni...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.
Kommentera
Artikel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.
Kommentera (2)
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.
Kommentera (2)
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.
Kommentera (2)
Artikel
I den här wordmallen kan ni samla viktiga uppgifter som rör varje enskilt barn på förskolan.
Kommentera (4)
Artikel
Får barnen åka med i personalens egna bilar? Får de vara med på bild om en tidning kommer till förskolan? Det finns tillfällen då föräldrarnas...
Kommentera
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för barngruppen.
Kommentera (5)
Artikel
Den här listan kan vara bra att plocka fram när man ska bege sig på utflykt.
Kommentera
3 gillar