Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Behöver man inhämta tillstånd för utflykter? Vem bedömer om säkerheten är tillräcklig? Vilket ansvar har föräldrar när de följer med? Staffan Olsson...
Kommentera
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är...
Kommentera
Artikel
Här kan du skriva ut ett faktablad om fästingburna sjukdomar, att dela ut till föräldrar.
Kommentera
Artikel
En enkät till föräldrarna är ett enkelt sätt att systematiskt ta reda på hur de ser på er verksamhet. Förskoleforums mall finns nu översatt till...
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation med fakta om barns sömn. Artikeln beskriver hur barns sömnmönster ser ut i olika åldrar och tar även upp...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver enkla verktyg som går att integrera med förskolans vardagsarbete. Lars Thorin, utvecklingsledare i Ånge...
Kommentera
Artikel
Vad har vi gjort i dag? Vad tyckte barnen om aktiviteterna, och hur tyckte vi själva att det gick? En enkel vardagslogg kan hjälpa till att...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Här får du veta vilka krav som ställs på förskolans dokumentation i samband med särskilt stöd eller kränkande behandling. Här kan du också ladda ned...
Kommentera
Artikel
I en tidigare artikel här på Förskoleforum har du kunnat läsa om förskolan Stormhatten som fått Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt...
Kommentera
3 gillar
Artikel
I Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn får föräldrar en lättillgänglig och matnyttig information om förskolans uppdrag och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När ett barn på förskolan bits krävs information och insatser för alla berörda. Elinor Schad har satt samman en konkret handlingsplan som inkluderar...
Kommentera (1)