Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Elisabeth Planander Förskolor i Helsingborg delar här med sig av en mall för utvärdering av genomförda utvecklingssamtal.
Kommentera
Artikel
När det är idétorka kan det vara bra att snabbt ha inspiration till hands. Här hittar du mallar till lektips i fickformat.
Kommentera (2)
Artikel
När man arbetar med arbetsmiljöfrågor är det A och O att gå till väga på ett systematiskt sätt. På så sätt upptäcker ni risker i tid och kan åtgärda...
Kommentera
Artikel
Vilket förhållningssätt har personalen till barnen? Vad gör de vuxna tillsammans med barnen, och hur gör de det? Hur pratar de med barnen? Det bästa...
Kommentera
Artikel
Det finns inga genvägar. Att föräldrarna märker barnens saker med namn är det bästa sättet att hålla reda på grejerna. Det finns många sätt att göra...
Kommentera
Artikel
Att ha förberett sig med en enkel pandemiplan kan underlätta mycket om den s.k. svininfluensan slår till mot förskolan.
Kommentera
Artikel
Att öppna förskolan och ta emot barn och föräldrar på ett bra sätt är en viktig daglig rutin. Den här mallen hjälper er på ett enkelt sätt att...
Kommentera
Artikel
En rutinbeskrivning för utomhusvistelsen kan innehålla alltifrån övergripande pedagogiska mål till praktiska frågor och säkerhetsrutiner. Med den här...
Kommentera
Artikel
Goda rutiner krävs för att måltiderna ska fungera bra och bli en positiv stund för både barn och personal. En rutinbeskrivning gör arbetet enklare...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned en praktisk mall som ger stöd i rutinerna kring personalens frånvaro.
Kommentera