De minsta barnen


De minsta barnen i förskolan är en viktig grupp. Forskningen visar tydligt att de allra minsta barnen kan, vill och förstår mycket mer än vad vi anade för bara några år sedan. Den lilla individen grundlägger mycket tidigt allt från social kompetens och självkänsla till möjligheter att lära språk och matematik. Med kunskap om de nya forskningsrönen följer krav på att lärare och pedagoger i förskolan anpassar sin pedagogik, omsorg och barnsyn för att passa de minsta barnen. I det här temat vill vi visa både vad forskningen säger och hur du utifrån det praktiskt kan arbeta med de minsta barnen. (Bild Marie Siding, Elisabeth Planander förskolor AB)

Artikel
Det krävs närvarande och inlyssnande pedagoger för att se de yngsta barnens kompetens i förskolan. De små behöver gott om tid, både till att skapa...
Kommentera
Artikel
Så fort barn föds startar språkutvecklingen. För vissa går det snabbt och andra behöver mer tid. Elvira Ashby presenterar sex strategier som är enkla...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När det med jämna mellanrum uppstår en debatt om vårdnadsbidrag och små barns varande eller ej på förskolan, så blir det viktigt att lyfta fram att...
Kommentera
Artikel
Denna observations- och analysmodell bygger på ett målmedvetet arbete med de allra yngsta barnen, för att göra dem till kompetenta kunskapare.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det är viktigt att skapar situationer runt vilka barnen kan tänka och fundera kring problem som har matematiska dimensioner.
Kommentera
Artikel
Vi har glömt det mesta vi varit med om före treårsåldern. Språket kommer i vägen. Men ny forskning visar att även de yngsta barnen minns.
Kommentera
Artikel
Bodil Cronquist är ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola och expert här på Förskoleforum. I två artiklar skriver hon om hur man...
Kommentera
Artikel
I de flesta fall fungerar inskolning och anknytning bra, men ibland etableras inte den trygghet som barn behöver i sin vardag på förskolan....
Kommentera
2 gillar
Artikel
Montessoripedagogiken bygger på barnets självständighet och lärarens uppgift är att inspirera, stimulera och handleda barnet. Bodil Cronquist...
Kommentera
Artikel
När ett barn börjar i förskolan sker en separation från föräldrarna, och en ny anknytning etableras till förskolans personal. Processen har stor...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I den här inspirationsväskan hittar du böcker som rör anknytning, inskolning, samspel och delaktighet för de yngsta barnen i förskolan....
Kommentera
Artikel
Situationen för de yngsta barnen har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, eftersom allt fler barn är inskrivna i förskolan och dessutom allt...
Kommentera