Yrkesrollen


Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Här ger tre personer med olika uppdrag sitt perspektiv på vikariefrågan – en vikarie, en förskollärare och en förskolechef. Planering,...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt...
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild....
Kommentera (2)
16 gillar
Artikel
Föräldrasamverkan är en självklar del av förskolans arbete och ingår enligt läroplanen i uppdraget. Men det betyder inte att det alltid är enkelt!...
Kommentera
Artikel
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi veta varför podden startades, hur de ser på den...
Kommentera
Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
Kommentera
2 gillar
Artikel
I förslaget till ny läroplan för förskolan står det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Vad innebär detta och vad får...
Kommentera
Artikel
Ordet fröken kan vara en het potatis i förskolans värld. Många barn och vårdnadshavare kallar de som jobbar i förskolan för fröken. En del som jobbar...
Kommentera
Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram...
Kommentera
1 gillar