Montessori


Montessoripedagogiken har sitt ursprung i Maria Montessoris tankar från början av 1900-talet. Hennes tankar präglades av att naturen utrustat barnet med egenskaper för att underlätta inlärning och hon hade en stark tro på barnets inre drivkraft, rikedom och kompetens. I dag finns Montessoripedagogiken spridd över hela världen. I det här temat kan du fördjupa dig kring den teoretiska bakgrunden och den praktiska verksamheten i Montessoriförskolorna.

Artikel
Hur ser det ut i montessoriförskolornas barngrupper i dag, storleksmässigt och åldersmässigt? Vad är positivt och vad är negativt? Bodil Cronquist...
Kommentera
Artikel
Montessoripedagogiken bygger på barnets självständighet och lärarens uppgift är att inspirera, stimulera och handleda barnet. Bodil Cronquist...
Kommentera
Artikel
God mat, trevlig miljö, givande samtal, trivsam stämning och stort engagemang är viktiga komponenter i montessoriförskolans måltidssituationer....
Kommentera
Artikel
Maria Montessori Institutet erbjuder montessoriutbildningar enligt AMI:s riktlinjer. Det är ett opolitiskt, icke vinstdrivande institut i Sverige....
Kommentera
Artikel
Att följa arbetet under en dag på en montessoriförskola är ett bra sätt att se hur pedagogiken kommer till uttryck i praktiken, inomhus såväl som...
Kommentera
Artikel
”Följ barnet” är ett känt Maria Montessori-citat, som handlar om att erbjuda aktiviteter som barnen själva visat att de vill arbeta med. Här berättar...
Kommentera
Artikel
Kerstin Signert är den första forskare i Sverige som disputerar på Maria Montessoris pedagogik. Ja, faktiskt i hela Norden!
Kommentera
Artikel
Montessoripedagogiken främjar rörelse och dans. Danspedagogen Benedikte Sundström Esperis arbete handlar om att länka teori och praktik i en estetisk...
Kommentera
Artikel
Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund delar med sig av ett aktivitetsbokningssystem som de tycker fungerar mycket bra. I stället för ständiga...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter?...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Montessoriförskolan STIMS i Stockholm vänder sig till alla föräldrar som vill stimulera sina barns språkinlärning. Här lär sig barnen både kinesiska...
Kommentera
Artikel
I Montessori-pedagogiken har inomhusmiljön en central plats. Tanken är att förskolans miljö ska vara iordningställd för att främja barnens...
Kommentera
1 gillar