Kommunikativa problem


Att uttrycka sig, bli förstådd och uppfatta vad andra säger är grundläggande kommunikativa byggstenar. De allra flesta barn lär sig efter hand den svåra konsten att kommunicera via språket. Men vissa barn möter svårigheter på vägen. Kommunikativa svårigheter hos barn kan yttra sig på många olika sätt och ha många olika orsaker. Ordförråd, uttal och förståelse för sammanhanget kan vara områden som är vanligt att barn har problem med. Och de bakomliggande orsakerna kan handla om oralmotoriska svårigheter, hörselnedsättningar, hänga ihop med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mycket annat. I vårt tema har vi samlat både inspriation och fakta för att du som möter de här barnen ska kunna ge dem ett bra stöd när de är i förskolan.

Artikel
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu...
Kommentera
Artikel
Hur kan förskolan stärka barns självkontroll? Maria-Pia Gottberg berättar om forskning kring barns självkontroll och ger exempel på övningar och...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande...
Kommentera (1)
Artikel
En artikelsamling med artiklar om explosivt beteende – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur...
Kommentera
1 gillar
Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag....
Kommentera
2 gillar
Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna...
Kommentera (1)
6 gillar
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Barn har behov av en tydlig och konkret verksamhet i förskolan. Arbete med bilder är en del i detta. Bildstöd är bra för alla barn, men fyller en...
Kommentera
2 gillar