Hållbar utveckling


En klassisk definition av begreppet hållbar utveckling finns i Brundtlandrapporten som skrevs 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” För att kunna arbeta medvetet med den här typen av grundläggande värderingar är det viktigt att all personal tänker igenom vad det innebär och att man kommer fram till en gemensam linje som alla kan känna sig bekväma i. Nästa steg är att synliggöra och lyfta fram det som görs så att det blir ett lärande för såväl barn som personal och föräldrar – för vår gemensamma framtids skull.

Artikel
I allt fler förskolor kan man nu stöta på skåpet Tage – ett sätt att möjliggöra för föräldrar att byta barnkläder med varandra på ett enkelt sätt....
Kommentera
Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs - Så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Här delar Sanne Björklund med sig av sina tankar kring varför lärande för hållbar utveckling är så viktigt och hur man kan se det som ett...
Kommentera
3 gillar
Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.
Kommentera
Artikel
2008 tillträdde Laila Petersén som förskolechef i Bara, som ligger i Svedala kommun i Skåne. Hon fick då ansvaret för flera förskolor: Hattstugan,...
Kommentera
Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får...
Kommentera
Artikel
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat...
Kommentera
Artikel
Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring...
Kommentera
Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara...
Kommentera
Artikel
”Barnen är våra bästa lärare på vägen mot en hållbar framtid.” Det anser Pella Thiel, ekolog, som i sitt arbete med ekopsykologi och omställningen...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Utomhuspedagogik är ett värdefullt verktyg när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Genom att verkligen ta steget ut i den värld vi...
Kommentera
Artikel
Även i år finns nytt pedagogiskt material för förskolans skräpplockning. Hämta det här och låta dig inspireras av spel och aktiviteter – allt med...
Kommentera
3 gillar