Matematik i teori och praktik


De minsta barnen följer storögt med när vi räknar efter hur många som vill ha banan och hur många som vill ha äpple. Efter hand får de allt fler erfarenheter och tillägnar sig ett större begreppsförråd för att förstå de olika delarna av matematiken. Och det är här förskolas pedagoger kommer in och har en viktig uppgift. Att stimulera, upptäcka intressen och erbjuda situationer där barnen kan utveckla sin matematiska förståelse och sitt ordförråd, både i vardagen och i den planerade verksamheten. Förskolans matematik har lyfts fram allt mer i den reviderade läroplanen och även i forskningen. I vårt tema vill vi därför fokusera kopplingen mellan teori och praktik – hur kommer man från det skrivna ordet i forskningsrapporter och styrdokument till praktisk handling i barngruppen? 

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens...
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt...
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd,...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri,...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. I denna del får du veta mer om vad lokalisering innebär och...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar,...
Kommentera
Artikel
Bishops matematiska aktiviteter är nära kopplade till förskolans läroplan. I den här artikelserien går vi igenom dem en efter en och ger en rad...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räkna rätt eller rimma rätt? Lurigt värre!
Kommentera (2)
6 gillar
Artikel
Att känna igen mönster och kunna fortsätta en påbörjad serie är en viktig förmåga att träna. Aktiviteter för att öva detta går att variera i...
Kommentera (1)
Artikel
Hur många liter jordgubbar har vi? Hur hög är midsommarstången? Vilken form har servietterna, och vilken form får de när vi viker dem? Sommarens...
Kommentera