Barngruppen


Barngruppen

Flera av de faktorer som påverkar verksamheten är både ganska svåra att förutsäga och att göra något åt. Hur många barn som kommer och framför allt vilka barn som dyker upp i augusti på inskolningen är inte något som avdelningen eller arbetslaget bestämmer själva. Men när det gäller de viktiga relationerna i gruppen, mellan barn och barn och mellan vuxna och barn, så kan arbetssätt, miljö, organisation och barnsyn göra stor skillnad. I det här temat tar vi upp både sådant som rör statistik och forskning kring barngruppen men också hur man kan förhålla sig till de varierande förutsättningar och individer som är själva kärnan i begreppet barngrupp.

Artikel
Barngruppens storlek är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Men om pedagogerna inte känner att de hinner se alla barn och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de stora barnen när de slutar på förskolan, för att...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur hittar man rätt balans mellan att utmana de äldre barnen på deras nivå, och stimulera till möten mellan barn i alla åldrar? Här kan du läsa hur...
Kommentera
Artikel
Både fakta och fantasi är i fokus för barn i femårsåldern, och de behöver utmaningar på sin nivå. Så här kan du väcka intresse och ge stöd under...
Kommentera (1)
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Kommentera
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
Kommentera
Artikel
Nu fördelar Skolverket statsbidraget för att minska barngruppernas storlek. Sammanlagt 2 800 förskolor kommer till hösten 2016 att kunna minska...
Kommentera
Artikel
Vilken betydelse har gruppstorleken för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan? Det har undersökts i ett forskningsprojekt vid...
Kommentera
Artikel
När det med jämna mellanrum uppstår en debatt om vårdnadsbidrag och små barns varande eller ej på förskolan, så blir det viktigt att lyfta fram att...
Kommentera
Artikel
Hur påverkas den pedagogiska verksamheten av barngruppens storlek? När blir gruppen för stor, och när blir den för liten? Annika Rosenqvist har tagit...
Kommentera
Artikel
Att hantera gruppen och samtidigt stimulera varje enskilt barn är en ständig utmaning i förskolan. I boken Man ser inte gruppen för alla barn...
Kommentera