Allergirond i förskolan

Publicerat
Granskat

Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen som har allergier och deras föräldrar kan känna sig trygga.

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram Allergironden, en digital checklista som hjälper er att upptäcka och åtgärda allergirisker i förskolan. Tanken med Allergironden är att ge kunskap om allergi och bidra till bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro, vilket också leder till friskare barn.

Checklistan har tidigare funnits för nedladdning här på Förskoleforum, men är nu omgjord till ett digitalt verktyg som du når från Astma- och Allergiförbundets webbplats.

www.allergironden.se