Anknytning och inskolning i montessoriverksamheten – del 1

Montessoripedagogiken bygger på barnets självständighet och lärarens uppgift är att inspirera, stimulera och handleda barnet. Bodil Cronquist berättar om centrala begrepp och moment när det handlar om anknytning och inskolning. Del 1.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader