Att arbeta målmedvetet

Ingrid Pramling Samuelsson redogör här för begreppet lärandets objekt och konkretiserar hur det kan överföras i verksamheten i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader