Att börja i förskolan – ett stort steg för ett litet barn

Att börja i förskolan – ett stort steg för ett litet barn

Mötet med förskolans värld innebär både separation och anknytning för det lilla barnet. Det är en process som ställer höga krav på personalens lyhördhet och kunskap. Här redogör Gunilla Niss närmare för barnets behov under invänjningsperioden. Del 1 av 2.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader