Att navigera rätt i lek och lärande

Den reviderade läroplanen ger förskolan en allt tydligare roll i barnens lärande. ”Små barns lärande” är ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprogram där kvalitetsutveckling i förskolor sker i samspel med forskning.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader