Barnlitteratur – FN:s barnkonvention

Publicerat

Maria Heimer tipsar om barnlitteratur att läsa högt och koppla till en specifik artikel i FN:s barnkonvention. Ett urval har gjorts med utgångspunkt från de artiklar som berör barn i förskoleåldern. Utifrån litteraturen kan förskolepersonalen samtala med barnen om vilka rättigheter som framhålls i barnkonventionen.

Artikelillustration: Shutterstock.com

Artikel 1 – Som barn räknas varje människa under 18 år.

Vad är ett barn? (2014)

av Beatrice Alemagna

Ett barn är en liten människa med stora tankar. Barnet kommer att förändras och en dag bli vuxen. Både barn och vuxna kan vara olika varandra. Vi kan se olika ut och tycka om olika saker. En poetisk bilderbok med en titel som väcker många tankar.

Från cirka fyra år. 


Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Den dag du börjar (2019)

av Jaqueline Woodson, Rafael López 

Det kommer att finnas stunder när man inte ser ut som någon annan och när ingen förstår vad man säger. Det kommer också finnas stunder när andra springer fortare eller klättrar högre och man inte får vara med. Men alla har rätt att vara precis som de är. Det finns en plats för alla. 

Från cirka tre år. 

Hemma hela sommaren (2018)

av Elin Johansson, Ellen Ekman

Det är sommaravslutning och alla barnen sitter med sina föräldrar och fikar. Fröken undrar vad barnen ska göra i sommar. Sixten berättar att han ska till Legoland. Sara ska till Thailand och Sam till ett supercoolt vattenland. Barnet som är jag-berättaren säger att hon ska på safari, varpå mamman sätter i halsen. Familjen har inga pengar för att åka på safari. Men mamman är påhittig och skapar en karta över området kring sjön som ligger i närheten. De packar sovsäckar, liggunderlag, spritkök och allt annat som behövs när man ska cykla på safari. Att vara på safari är ett äventyr. En dag dyker Sara upp vid sjön. Hon säger att det är härligt här i Thailand …

Från cirka tre år. 


Artikel 3 – Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Stjärnorna ser likadana ut överallt (2018)

av Marjan Svab, Saga Bergebo

Det är krig där Hala bor med sin mamma och pappa. Hon får därför bo hos mormor och morfar på landet, där det inte finns några stridsvagnar eller bomber. Men en dag rullar stridsvagnarna förbi även hos mormor och morfar. Mamma och pappa bestämmer sig för att de ska fly. I det nya landet saknar Hala sina släktingar och sin vän, men Hala konstaterar att stjärnorna ser likadana ut överallt. 

Från cirka fyra år. 


Artikel 5 – Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Sov gott, lilla groda (2005)

av Kitty Crowther

Jonas är rädd för mörkret men så länge mamma är med så är Jonas inte rädd. När Jonas ska sova hör han konstiga ljud. Han går in till mamma och pappa. Pappa bär tillbaka honom till sängen. Först när han får bädda ner sig mellan mamma och pappa kan han somna. Men pappa kan inte sova när Jonas rör sig i sängen. Han bäddar därför ner sig i Jonas säng. Även pappa hör konstiga ljud. Han väcker Jonas och tillsammans ger de sig ut i natten för att ta reda på vad det är som låter.

Från cirka tre år. 


Artikel 6 – Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Så växer världen (2020)

av Lotta Olsson, Maria Nilsson Thore

Ett barn föds och får namnet Bo. Bo utvecklas och lär sig olika ljud. Ljuden blir så småningom till ord och Bo lär sig gå. Bo börjar upptäcka världen utanför. Världen växer precis som Bo. 

Från cirka tre år. 


Artikel 7 – Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.

Sören, Sören, Sören (2016)

av Klara Persson, Karin Cyrén

Frans och Pamela har tre söner. Frans hade alltid velat heta Sören så varje gång de fick en son döpte de honom till Sören. Men att ha tre söner som alla heter Sören är inte enkelt. När föräldrarna kallar på Sören så kommer alla tre samtidigt. De funderar därför över om den första sonen skulle kunna heta Sö, den andra Re och den tredje N men inser att det inte blir rättvist, eftersom en av sönerna då bara får en bokstav i sitt namn. Skulle sönerna istället kunna ha varsitt smeknamn eller är det så att de behöver byta ut Sören mot varsitt eget namn? 

Från cirka tre år.


Artikel 8 – Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

Morfar flyttar in (2019)

av Eva Susso

Emil och Haddys morfar som bor i Gambia flyttar till sin familj i Sverige. I Sverige är det mycket som är olikt livet i Gambia. Det är snö och kallt, och det talas ett annat språk. Morfar förundras över grannarna som inte hälsar och som tackar nej till att dricka te tillsammans. Emil och Haddy har hälsat på morfar en gång i Gambia, men de minns inte så mycket från besöket. En dag ska de åka dit igen och få uppleva morfars hemland på nytt. 

Från cirka tre år. 

Jag och alla (2019)

Ylva Karlsson, Sara Lundberg

Olivia funderar över hur det är att vara ett annat barn. Ett barn som är någon helt annanstans och tänker helt andra tankar. På väg till förskolan får hon syn på flera barn som hälsar på en ko. Hon undrar hur det är att vara ett barn som hälsar på en ko. Musse, ett av barnen, berättar om sig och funderar i sin tur hur det är att vara barnet som sitter i en traktor och kör. Så följer en tankekedja från det ena barnet till det andra, för att slutligen återkomma till Olivia. En bok om identitet. 

Från cirka tre år. 


Artikel 9 – Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Min nya familj (2016)

av Renata Galindo 

Jag-berättaren, ett barn, har fått ett nytt hem och en ny mamma. Till en början känner barnet rädsla och oro. Att ha ett eget rum är något nytt och likaså att vara olik sin mamma. Mamman leker, tröstar och tar hand om sitt barn. De försöker tillsammans lära sig vara en familj. Barnet gestaltas som en hund och mamman som en tiger. 

Från cirka tre år. 


Artikel 10 – Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

Systern från havet (2015)

av Ulf Stark

Sirkka bor med sin familj i Finland. När kriget bryter ut tvingas hon lämna sin familj och flytta till en ny familj i Sverige. Med en adresslapp om halsen kommer Sirkka till sin nya familj. Margareta, barnet i den nya familjen, hade hellre sett att familjen köpt en ny hund istället för att ta emot ett annat barn. Men så sakteliga växer sig en vänskap fram mellan flickorna. Efter krigets slut lämnar Sirkka familjen och Sverige och flyttar tillbaka till sin familj i Finland. 

Den blå traktorn (2015)

av Joel Tiar

Olles mamma sitter i fängelse. På mammalördagar besöker Olle henne i fängelset. Ibland följer morfar med men oftast pappa. Olles mamma bor i ett rum som kallas cell. Först om ett år får Olles mamma lämna fängelset och återförenas med sin familj. 

Från cirka tre år. 


Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Jag älskar inte (2019)

av Vanja Burde, Nathalie Ruejas Jonsson

Med få ord uttrycker ett barn sina känslor om vardagen. Om hur det inte älskar att bli väckt, äta gröt, få sitt hår borstat och att vänta tills resten av familjen är klar. Men på förskolan finns Leylo, en älskad vän. 

Från cirka två år. 


Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Sahar som inte syns (2017)

av Anna Platt

När andra barn lämnar Sahar utanför börjar hon så sakteliga suddas ut. Hon är till exempel den ende som inte blir bjuden på Los födelsedagskalas och Abbe frågar inte henne om de ska leka, trots att hon står bredvid honom och Ming. I början blir Sahar arg och protesterar, men när ingen märker något blir hon osynlig. Men så en dag förändras det. När hon sitter på en bänk, som hon brukar göra, kommer en flicka fram och frågar om de ska leka. De leker hela dagen och nästa dag och dagen därefter. För varje dag som de leker blir Sahars konturer skarpare. 

Från cirka tre år. 


Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

Eid – en festdag (2019)

av Eva Susso, Jali Madi Susso

Det är slutet på fastemånaden och högtiden Eid al-fitr ska firas. Malik och Sibou ser fram emot firandet men väntan är lång innan det äntligen är fest. 

Från cirka två år. 


Artikel 17 – Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

Veckan före barnbidraget (2021)

av Elin Johansson, Ellen Ekman

Det är veckan före barnbidraget och en ensamstående förälder vrider och vänder på de sista slantarna. Det finns en hel del att hitta på utan att det kostar något, som att besöka biblioteket. På uppslaget som berättar om familjens torsdag är mamman och barnet på biblioteket. Utifrån uppslaget kan förskolepersonalen samtala med barnen om olika medier som finns på biblioteket och vad de kan ge oss information om. 

Från cirka tre år. 


Artikel 18 – Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

Allt om familjer (2018)

av Felicity Brooks

I boken berättas om vad en familj är, om olika sorters familjer och familjer som förändras. Det finns också exempel på vad man har en familj till och vad familjer kan göra tillsammans. 

Från cirka tre år. 


Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Lilla hemlis-boken (2019)

av Sarah Sjögren, Anna Forsmark

Billie har en hemlighet. På eftermiddagen när farmor kommer på besök märker hon att Billie är tyst och undrar om han tänker på något särskilt. Billie som har lovat sin vän Charlie att inte berätta något berättar inte för farmor varför han är tyst. På kvällen säger Billies katt Kattis till honom att man aldrig behöver hålla en hemlighet för sig själv. Då berättar Billie för Kattis att Charlie hittat frökens guldring på förskolan och att han bett Billie ta den med sig hem. Sedan berättar Billie för pappa som föreslår att de ska ringa till fröken. Billie känner sig lättad när han berättat om hemligheten. 

På bokens tapetsida hänvisas till FN:s barnkonvention artikel 19. 

Från knappt tre år. 

Lilla nej-boken (2018)

av Sarah Sjögren, Anna Forsmark

Det snöar ute och Billie ska gå till förskolan. Han vill gå i linne, shorts och sommarskor men det går pappa inte med på. Hans katt Kattis får honom på andra tankar. När Billie kommer till förskolan vill Clara kramas men det vill inte Billie. Han markerar tydligt med kroppen och säger nej. Fröken undrar om Billie vill sitta i hennes knä när de ska läsa en bok men det vill inte Billie. Fröken säger att man inte behöver sitta i någons knä om man inte vill. Men när farmor kommer för att hämta Billie vill han väldigt gärna kramas. 

På bokens tapetsida hänvisas till FN:s barnkonvention artikel 19. 

Från knappt tre år. 


Artikel 20 – Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

Min nya familj

av Renata Galindo (2016)

Jag-berättaren, ett barn, har fått ett nytt hem och en ny mamma. Till en början känner barnet rädsla och oro. Att ha ett eget rum är något nytt och likaså att vara olik sin mamma. Mamman leker, tröstar och tar hand om sitt barn. De försöker tillsammans lära sig vara en familj. Barnet gestaltas som en hund och mamman som en tiger. 

Från cirka tre år. 


Artikel 22 – Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Pudlar och pommes (2016)

av Pija Lindenbaum

Ullis, Ludde och Katta har det bra. De har potatis så det räcker och en pool. Men så torkar trädgårdslandet ut och det finns ingen mat. De tvingas ge sig av ut på havet för att hitta en ny plats att bo på. När de kommer till den nya platsen möts de av tre pudlar som har tak över huvudet och gott om mat. Två av pudlarna välkomnar dem medan den tredje inte vill dela med sig av varken tak över huvudet eller mat. Men så till slut kommer den snikna pudeln på bättre tankar. 

Från cirka tre år. 

Vi och dom andra (2016)

Lasse Anrell, Anna-Karin Garhamn

Siv och hennes kompisar Jim, Rut och Ismail är mesar och håller till på en varm inglasad balkong. De dricker te och äter chips. När vinden tar i och vädret försämras vill småfåglarna utanför få plats på balkongen, men Jim säger att de inte kan ta hand om alla fåglar i världen. Han föreslår istället att småfåglarna kan ta skydd under några rabarberblad. Siv håller inte med honom utan vill gärna hjälpa fåglarna. 

Från cirka tre år. 


Artikel 23 – Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Lea Lejontämjare på badhuset (2017)

av Lotte Lannerberth

Lea ska till simhallen med pappa. Elliot ska få följa med. Elliot har Downs syndrom så Lea tecknar för att Elliot ska förstå vad hon säger. I simhallen leker de att de är i Afrika och flyter på Nilen. Det finns mycket att se upp för på Nilen, som krokodiler, fula hajar och fallande träd. I slutet av boken finns några tecken som Lea och Elliot använder när de kommunicerar med varandra. 

Från cirka tre år. 

Pojken och havet (2016)

av Sofia Hedman

En pojke som är blind funderar över vad ett hav är. Hans pappa försöker förklara för honom och lovar att när det blir sommar så ska de åka till havet och uppleva det med sina olika sinnen. Vid havet känner pojken vågorna mot sina ben och sand och småstenar under fötterna. Han hör havet andas mot stranden och känner hur det doftar. Med sin lukt, känsel och hörsel skapar pojken sig en bild av havet. 


Artikel 24 – Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Boken om att bli sjuk och fakta om kliande myggbett, svidande sår och hjälpande sprutor (2021)

av Maria Frensborg, Anna Lindsten

I den här boken blandas fakta med fantasi om olika barnåkommor. Boken handlar om tvillingarna Li och Lotus och genom dem får läsaren möta några vanliga sjukdomar och blessyrer som springmask, pollenallergi, löss, skrubbsår och öroninflammation. Läsaren får också följa med Li och Lotus när de blir vaccinerade mot kikhosta. 

Från cirka tre år.

Lite sjuk (2014)

av Anna-Clara Tidholm

Ett barns näsa rinner, en annat barns näsa får skrapsår. Ett tredje barn får prickar över hela kroppen och ont i halsen. Det blir besök hos doktorn. Doktorn tittar i halsen och ger barnet medicin. Alla tre får ligga i soffan och krya på sig. 

För de yngre barnen. 


Artikel 27 – Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Alla tre klär på sig (2015)

av Maria Nilsson Thore

Ester, Valle och Idde ska leka ute, men innan de kan gå ut måste de klä på sig. De behöver galonbyxor, mössa, vantar och stövlar, men de har glömt sina vantar. I lånelådan finns vantar i olika färger och mönster. Det är svårt att välja och när de väl valt vill de ha andra vantar … 

Från cirka två år. 


Artikel 28 – Barn har rätt till utbildning. 

Börja skolan med Alfons Åberg (2019)

Alfons Åberg är sex år och ska börja i förskoleklass. I skolan kommer Alfons att få lära sig räkna och att skriva bokstäver. Han kommer också att lära sig klockan. Att knyta skorna kan också vara bra att kunna när man går i skolan. 

Från cirka tre år. 

 

Alla tre på utflykt med Förskolan Ärtan (2019)

av Maria Nilsson Thore

Barnen på förskolan Ärtan ska gå på utflykt till skogen. Det finns mycket att upptäcka längs vägen som hundar, skrattmåsar och skräp. I skogen tittar de på djur, samlar kottar, pinnar och blad. De bygger också bokstäver. Efter en dag i skogen är det dags att bege sig tillbaka till förskolan. 

Från cirka två år. 


Artikel 30 – Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Vinterkväll (2020)

av Ann-Helén Laestadius, Jessica Berglund

Sara och mamma är hos mormor och hälsar på. Det är dags att ta sparken tillbaka hem, men Sara tycker att det är läskigt mörkt ute. Det är dessutom väldigt kallt. Det kommer rök ur munnen på Sara när hon andas och det knarrar under skorna när hon går i snön. Mormors hund Násti följer efter dem. Mamma säger till Násti på samiska att gå hem. När de sparkar genom skogen får de syn på norrsken som lyser upp himlen hela vägen hem. 

Från cirka tre år. 


Artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Alla tre vilar (2014)

av Maria Nilsson Thore

På förskolan Ärtan är det dags för vila. Ester, Valle och Idde hämtar sina sovsaker. Valle somnar fort men Ester har svårt för att somna även om hon är trött. Hon har nästan glömt bort hur man gör. När vilan är slut, först då somnar Ester. 

Från cirka två år. 

 

Den nya lekplatsen (2020)

av Per Gustavsson

Det har byggts en ny lekplats som sägs vara jättestor, ha mekaniska bilar, lianer och supersnabba rutschkanor. Två barn ska gå dit och leka. Vägen dit är ett äventyr med bajsonoxar, bilar och köttätande träd. I fantasin och leken kan allt hända. Ibland är det så att vägen dit är roligare än när man väl är på plats. 

Från cirka tre år. 

 

Vi måste till jobbet (2019)

av Pija Lindenbaum

Tre barn har fullt upp i leken. De leker att de är doktorer. De opererar en människa och lindar bandage runt en gris. När de inte orkar jobba längre går de och handlar. Från snabbköpet tar de sig med tåget till Lortviken och ut i skogen där Häxan bor. Sedan vill två av dem till jobbet igen, men när Musse inte vill jobba bestämmer de sig för att fortsätta i morgon eller en annan dag. 

Från cirka tre år. 

 

 

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få en offert

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader