Barnlitteratur om FN:s barnkonvention

Publicerat

Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar i barnkonventionen. Titlarna är valda utifrån att de ska kunna utmana barnens tankevärld och inspirera till samtal.

Rätt lätt 1 – Om barnets rättigheter 1 till 6 år (2019)

av Susann Swärd, Tina Landgren

På varje uppslag i boken beskrivs en artikel, det vill säga en rättighet i Barnkonventionen. Uppslagen består av både text och bild. Texten beskriver både barnets rättigheter och barns ansvar för varandras rättigheter. Varje rättighet avslutas med en öppen fråga att samtala tillsammans kring. Bilderna är gjorda så att boken kan läsas med barn i olika åldrar. De yngsta barnen kan peka och prata utifrån sin nivå medan de lite äldre barnen kan samtala och dela med sig av sina tankar. Med boken följer ett informationsblad, där rättigheterna beskrivs något utförligare än i boken. Boken finns även på arabiska och somaliska. 


Rätt lätt 2 – Om barnets rättigheter (2017)

av Susann Swärd, Tina Landgren

I boken presenteras 16 barnrättsområden utifrån barnkonventionen, ett område per uppslag. På vänster sida av uppslaget finns text samt frågor och på höger sida en illustration att samtala om. Boken vänder sig till barn i skolan, men passar även fint till de äldre barnen i förskolan. 


Kompisböcker baserade på Barnkonventionen (2014)

av Linda Palm, Lisa Sollenberg

Kompisböcker består av tio titlar som alla är kopplade till barnkonventionen. Några av titlarna är: Lika värde, Säga sitt, Känna trygghet och Barnets bästa. Böckerna handlar om Kanin och Igelkott som är bästa vänner men som ibland blir osams. I materialet ingår diskussionsfrågor till de olika böckerna. 2016 omarbetades texterna så att de skulle passa de yngsta barnen i förskolan. De är samlade i en box som heter Kompisböcker för de yngsta.  


Alla barns rätt: en bilderbok om Barnkonventionen (2010)

av Pernilla Stalfelt

I boken berättar författaren i text och bild sin tolkning av barns rättigheter. Några av de rättigheter som förklaras är till exempel att alla barn har rätt att få leka, att få vara precis som de är och säga vad de tycker. Längst bak i boken finns barnkonventionens 54 artiklar samlade. 


Artikel 1 – Som barn räknas varje människa under 18 år

Vad är ett barn? (2014)

av Beatrice Alemagna

Ett barn är en liten människa med stora tankar. Barnet kommer att förändras och en dag bli vuxen. Både barn och vuxna kan vara olika varandra. Vi kan se olika ut och tycka om olika saker. En poetisk bilderbok med en titel som väcker många tankar. 


Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Alla får åka med (2015)

av Anna-Clara Tidholm

En flicka kör en blå lastbil. På vägen kör hon förbi en tomte, gris, pojke, hund och nalle. Alla är nedstämda på sitt sätt, hunden fryser och nallen är ledsen och gråter. Flickan låter alla få åka med hem till henne. Där äter de mat tillsammans. En småbarnsbilderbok för 2–3-åringar. På varje uppslag finns en mening och en illustration. 


Dom som bestämmer (2018)

av Lisen Adbåge

På gården intill flervåningshuset finns två grupper av barn, en grupp som bestämmer och en som inte får vara med. Gruppen med makt kör bort barnen som leker vid gungorna, klätterställningen och fotbollsplanen. Men så en dag får barnen som inte får vara med nog och säger nej. De vill inte att någon ska bestämma över dem. Och då är det plötsligt någon annan som bestämmer ...

En bilderbok från cirka tre år.


Artikel 10 – Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras

Åka buss (2016)

av Henrik Wallnäs, Matilda Ruta

En mamma och ett barn lämnar sitt hem för att försöka hitta en ny plats att bo på. Kvar bland stridsvagnar, soldater med gevär och taggtråd är pappa och farmor. Barnet och mamman färdas långt, långt bort, över berg, ner i dal och över hav till en plats utan krig. Så en dag återförenas de med pappa och kanske så småningom även med farmor. 

En bilderbok från cirka tre år.


Artikel 18 – Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd. 

Stjärnfamiljer (2014)

av Minna Paananen, Erika Dobbertin

I boken berättas kort på rim om olika barn och vem barnen bor med. Mixi bor med sin mamma och lillebror, Milton med sin mormor, Mira med sina pappor och Mia med Stina och Micke, eftersom hennes föräldrar inte mår bra. I slutet av boken finns diskussionsfrågor att arbeta med före, under och efter läsningen. 

Från cirka tre år.


Hela familjen: om pappas förra frus brorsas nya flickväns barn och andra släktingar (2014)

av Alexandra Maxeiner

I boken berättas om olika familjekonstellationer och olika barns föräldrar, till exempel samkönade, ensamstående, biologiska föräldrar eller andra vuxna som inte är ens biologiska föräldrar. Det berättas också om att varje familj är unik, varje familj gör på sitt sätt. 

En faktabok från cirka tre år. 


Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Liten (2015)

av Stina Wirsén

Liten bor med Ena och Andra. Vissa dagar bråkar Ena och Andra med varandra. Då blir Liten ledsen och det finns ingen som tröstar eller nattar Liten. På förskolan berättar Liten och Fröken lyssnar. Fröken hjälper Liten och säger att man inte får skrämma eller slå Liten och att de som är stora ska ta hand om de som är små. 

Via länken https://www.jagvillveta.se/liten finns boken som bläddringsbar webbversion, pdf, samt med ljuduppläsning av författaren på svenska och engelska. Det finns också en handledning till boken


Artikel 24 – Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering. 

Vi är lajon! (2019)

av Jens Mattsson, Jenny Lucander

Två bröder tycker mycket om att leka tillsammans. De leker att de är farliga lajon som jagar gaseller och gnuer på savannen. Men en dag har storebror ont i magen och vill inte leka. Han har blivit sjuk och måste till sjukhuset. Han behöver stanna på sjukhuset en längre tid och där tappar han sin lejonpäls. När pappa slumrar till, tar lillebror med honom ut på jakt i sjukhuskorridoren.

En bilderbok från cirka tre år. 


Artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid

Gropen (2018)

av Emma Adbåge

Bakom gymnastiksalen ligger det en grop. Barnen tycker om att leka där. Alla får plats och barnen hittar på många olika lekar. Men de vuxna tycker inte om att barnen leker i gropen. En dag får barnen inte längre lov att leka i gropen.

En bilderbok från cirka tre år. Boken finns även på dari, arabiska och persiska. På Rabén & Sjögrens webbplats finns fördjupningsmaterial till boken.


Läs mer om hur du kan använda böcker som verktyg i olika temaarbeten här.

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Beställ ett abonnemang till din förskola >>

Prova Förskoleforum gratis i två månader >>