Barns delaktighet - en fråga om identitet

Här hittar du frågeställningar kring barns delaktighet och identitetsskapande i förskolan. Ett bra diskussionsunderlag till personalmötet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader