Barns sexualitet, del 2: Förskolebarns sexuella lekar

Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de ska hantera och bemöta det. Hur ska man tänka och hur ska man göra?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader